«Vårt inntrykk er at Planutvalget i 2018 og 2019 i all hovedsak har vært svært tilbakeholdne hva gjelder dispensasjoner,» skriver Erik A. Sørensen og Ivar Dillan.

Foto og montasje av Erik A. Sørensen. Montasjen viser bla. den ringmerkede eika og noen svært få av de mange befaringene Planutvalget gjennomførte i forrige periode.

Dispensasjoner – Ja, hvem oppnår mest ved at eika felles, Kjell Ronald Hansen?

BedreLarvik ønsker næringsutvikling, vekst og at flere ønsker å flytte til oss og bo i vår flotte kommune. Boligbygging gir arbeid og skatteinntekter til kommunen mm. Kjell Ronald Hansen er i et leserinnlegg i ØP 1.11.19 og Bøkebloggen kritisk til at BedreLarvik og et flertall i Planutvalget (PU) vedtok felling av ei ringmerket eik. Dette vedtaket vil muliggjøre realisering av et boligprosjekt i Stavern, men Hansen mener oppsiktsvekkende at dette vedtaket i fremtiden kan fremme kriminelle handlinger og selvtekt!

Uten at det er fastslått hvem som har utført hærverket på eika, tar vi avstand fra Hansens insinuerende kommentar: «… nærliggende å tenke over hvem som er mest tjent med at eika felles.» For hvem er det som egentlig står bak hærverket av eika? Tomteeier? Noen som prøver å sverte og stikke kjepper i hjula for tomteeier? Naboer som har hatt innsigelser og prøver å stoppe boligbygginga, for på den måten å fremtvinge en reaksjon fra Planutvalget til fordel for deres mål? Eller andre med helt ukjente motiver? Hærverket av eika er av tomteeier politianmeldt, men ut i fra Hansens insinuasjoner tyder det på at Hansen allerede har avsluttet sin egen private etterforskning, funnet den skyldige og dømt. Her mener vi Hansen bommer totalt, samtidig som han forsvarer seg og sitt tankegods med: «Tanken er fri og det er ytringsfrihet her i landet.» Vi som folkevalgte må forholde oss til fakta i politiske organ, og fakta er at ingen av oss per dd vet hvem som har utført hærverket på eika.

Hansen er fortsatt indignert og opprørt over at Larvik kommunestyre i 2017, før BedreLarvik var med i det nye kommunestyret etter sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner, sa ja til reguleringsplanen med dispensasjoner for Grand Kvartalet. Men høydene og dispensasjonen var de facto avgjort lenge før vi ble med i den nye kommunen i 2018 og realisering av prosjektet er i skrivende stund kommet godt i gang.

Statistikk fra SSB fra 2018, og ikke fra 2012 som Hansen bruker, viser at Larvik ligger lavest hva gjelder dispensasjoner i kostra gruppe 13 og landet utenom Oslo. Det er bra! Vårt inntrykk er at Planutvalget i 2018 og 2019 i all hovedsak har vært svært tilbakeholdne hva gjelder dispensasjoner, men dispensert noen ganger der vi mener det har vært riktig. Så må gjerne Hansen være uenig om dispensasjon var riktig å innrømme i noen få tilfeller – det tåler vi meget vel.

Den ringmerkede eika ønsker vi nå felt og vi ønsker realisering av boligprosjektet. Når Hansen påstår; «… planutvalget stimulerer til kriminelle handlinger» må vi som medlemmer av PU reagere. Siste ord i denne saken og fellinga av eika er det settefylkesmannen i Akershus som nå har. Settefylkesmannen skal avgjøre om boligprosjektet skal skrinlegges pga. av ei døende eik eller om eika kan felles. Hva den avgjørelsen lyder på er det nok mange av oss som venter med spenning på!

 

Ivar Dillan, BedreLarvik

Erik A. Sørensen, BedreLarvik

 

Les også saken «Beboer i Nevlunghavn vant over Larvik kommune i tingretten» på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *