Tjodalyng skole ligger sentralt på Tjøllingvollen, like ved riksvei 303 og midt mellom Larvik og Sandefjord. Skolen har ca 520 elever. Skolen har kirken, museumsbygninger, forsamlingslokaler og eldresenter som «naboer», og er omgitt av vide jorder, skog og turområder med en spennende historie og interessante minnesmerker.

Skolen har svømmebasseng som ble renovert høsten 2004.

Tirsdag ettermiddag gikk brannalarmen. Brannvesen og politi ble tilkalt. Feilen ble funnet i en kontaktor til et varmebatteri til ventilasjonsanlegget.

Vi håper ikke ventilasjonsanlegget er i samme tilstand som noen av bygningene. Bildene under viser hvordan noen av bygningene skriker etter vedlikehold.

Tjodalyng skole Foto:Bøkebloggen

Tjodalyng skole Foto:Bøkebloggen

Hvert år legger rådmannen fram sitt forslag til rullering av aktuelle planer og budsjett/økonomiplan til behandling i kommunestyret. Strategidokument 2020-2023 for Larvik kommune ble lagt frem i forrige uke.

Under punktet «Redusere vedlikeholdsetterslepet» står det følgende skrevet:
«Kommunen er en betydelig eiendomsaktør. Det er derfor viktig å sikre en langsiktig og bærekraftig utvikling av verdiene som eiendommene representerer. Det er i 2019 utarbeidet en rapport som har kartlagt vedlikeholdsetterslepet. Rapporten synliggjør at vedlikeholdsetterslepet øker som en konsekvens av at det ikke settes av tilstrekkelig drifts- og vedlikeholdsmidler årlig. De årlige vedlikeholdsmidlene går i stor grad med til å dekke akutte behov som oppstår. Det betyr at det blir vanskeligere å gjennomføre planlagte og systematiske vedlikeholdstiltak. Periodisk vedlikehold og oppgradering er nødvendig for å opprettholde kvalitet og funksjon for et bygg.»

Vi har fått opplyst at vedlikehold på Tjodalyng skole har stått på planen både i 2017 og 2018, men det har dessverre blitt utsatt gang på gang.

Er det ikke snart på tide at Tjodalyng skole får litt av potten for «Planlagt vedlikehold»?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *