«Styret i Larvik Havn brukte 12 år på å etterleve vedtaket i kommunestyret fra 2006,» skriver Tor-Alfred Lundh.

Larvik havn

Sjølskryt er velskryt, styreleder i Larvik Havn KF?

Mange har nå mistet all tillit til det sittende havnestyre etter leserbrevet i ØP 21.11.19 fra Tove Lisbeth Vasvik og et samlet havnestyre.

Styret i Larvik Havn brukte 12 år på å etterleve vedtaket i kommunestyret fra 2006, vedtaket skulle ivareta nærmiljøet rundt Revet ang støy støteksponering. Berørte naboer ser svært alvorlig på flere brudd fra Larvik Havn og forventer nå at manglede etterlevelse får konsekvenser for sittende styre.

Styreleder Vasvik skriver i innlegget at vedtaket fra 2006 var uklare, dette er ikke tilfelle da vedtak i reguleringsplanen fra 2006 var klinkende klar og ikke uklar som styre/ styreleder nå hevder.

Sitat fra vedtak i reg. plan 16.08.2006:

Paragraf 2.3. «Det settes opp målepunkter som kontinuerlig skal dokumentere støyforholdene på Revet.

Dokumentasjonen legges til grunn for vurdering av eventuelle skjermingstiltak. Støymålingene skal synliggjøre støyemisjon fra de enkelte typer virksomheter som drives på havna.»

Det er også underlig at styret fremdeles ikke innser at det er krav til konsekvensutredning når det er fare for miljø eller samfunn ved ny bygging på Sika jernbane-tomten med tanke på at konteiner terminal. Dette kan/vil medføre mye mer støy og skal dermed konsekvens utredes, jf. bestemmelsene i kapittel 5 (forskrift om konsekvensutredning). Dette viser atter en gang at sittende styret ikke evner oppgaven som folkevalgte som også skal påse at lover og regler blir etterfulgt/etterlevd ved Larviks Havns drift/planer.

Et samlet havnestyre ved Styreleder skriver videre at de ble renvasket i kommunerevisjon rapporten i 2018, men glemmer å skrive at dette ikke var tilfelle i første utkast av samme rapport. Det var først etter at Larvik Havn KF ved havnedirektør Jonas sendte inn et brev som og var unntatt offentligheten. Der angrep han samtlige punkter der kommunerevisjonen hadde funnet kritikkverdige forhold vedrørende Larvik havn, vi kan bla. nevne:

  • Kontrakten på 300 mill (LCT-avtalen) skulle vært behandlet av kommunestyret før signering.
  • Det skulle være forbehold om innvilget byggetillatelse før signering av Sika kontrakt. I brevet fra Jonas til kommunerevisjonen hevdes det at byggingen av Sika jernbane-tomten var et krav vedtatt i Larvik kommunes miljø og klimaplanen. Det er ikke slik at man kan ta en slik snarvei med bakgrunn i et vedtak om miljø og klimaplanen. Pengene som ble bevilget ble også bevilget på feil grunnlag i fylket og det er flere grunner til det. Bla dette var ikke godkjent på forhånd av kommunestyret. Det er også vært å merke seg at det er flere uheldige knytninger mellom styremedlemmer i Larvik Havn og de som fremmet/stemte for klimaplanen med handlingsprogram på fylkestinget.
  • Det fremkommer løgn i samme brev fra Jonas angående at de ikke har fått innkommende klager før 2014 når det gjelder støy. Jonas feilinformerte også kommunerevisjonen med å skrive i sitt brev at det ikke følger klart i reguleringsplanen at vi har et krav til støymålinger. Noe som er direkte feil ref. vedtak fra 2006. som tidligere referert.

At flere i styret inkludert styreleder fremdeles ikke skjønner at de har handlet feil i flere av nevnte saker er underlig. Nye krefter bør derfor nå slippe til, bare dette kan bringe Larvik Havn inn i en mer fremoverlent profil som også tar hensyn til nærmiljø på en god måte.

Til Kommunestyret: Dette handler om tillit, Larvik kommune trenger et nytt havnestyre som har tillit både i det politiske miljøet men også folkes i den neste 4 års periode. I første omgang kostet havnestyrets manglende respekt behovet for en ny reguleringsplan millioner i form av erstatningsutbetaling til entreprenør som ikke fikk ferdigstille jobben de var blitt tildelt. Det vil etterhvert vise seg om man i kommunedelplanen avsetter areal til jernbaneterminal på Sika. Det er vel ikke veldig sannsynlig. Ei heller at det lenger er sannsynlig med godstog ned langs elveveien.

Da er vi kanskje i en situasjon hvor et samlet havnestyre bærer ansvar for 35-40 millioner offentlige kroner er sløst bort på dette håpløse prosjektet som altså ikke var forankret hos eier. Er det rett å gjenvelge et slikt styre? Ikke minst bør nåværende styreleder ansvarlig for fiaskoen med Sika erstatningen, igjen få fornyet tillit?

Eller bør kommunestyret ta ansvaret sitt og velge et nytt uhildet styre hvor kompetanse og integritet er i fokus?

Tor-Alfred Lundh

 

Les også et tidligere innlegg «Valg av nytt styre for Larvik Havn» på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *