«Det er åpenbart at Senterpartiet i denne koalisjonen har valgt å spille en beskjeden og nærmest utslettende rolle,» skriver Morten Bakkeli.

Foto: Varden barnehage

Nei til nedleggelse av Varden barnehage i Stavern.

Dette stod i partiprogrammet 2017-2021: Senterpartiet mener at alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de ønsker. Gode og effektive samferdselsløsninger og målrettede distrikts- og regionalpolitiske virkemidler vil føre til vekst utenfor de regionale sentrene. Utviklingen av lokalsamfunn i bygdene, tettstedene og byene, er viktig for både næring og trivsel.

Likevel stemte Senterpartiet, som er juniorpartneren i den rød-blå-gule koalisjonen i Larvik, å stemme for nedleggelse av Varden barnehage i Stavern.

Desentralisering er én annen av Senterpartiets hjertesaker. Å fjerne Varden barnehage vil unektelig føre til en sentralisering av det lokale barnehagetilbudet. Så vidt jeg forstår, er det ikke ledige plasser i de andre barnehagene i Stavern. Slikt burde man jo ha tatt i betraktning før man foretar en slik viktig avgjørelse. Det er åpenbart viktigere å tute med de ulvene som er ute. Ulven er jo et dyr som Senterpartiet har sterke meninger om.

Reell frihet til å bosette seg der de ønsker? Unge familier – med barn – ønsker kanskje å bosette seg på Varden. Det er som regel tre spørsmål som slike familier stiller seg når de skal flytte til et nytt sted: Hvor lang er avstandene til nærmeste barnehage, skole eller fritidstilbud? Blir avstandene for lange, blir ikke Varden lenger attraktivt for barnefamilier. Strøket visner hen og dør.

Utviklingen av lokalsamfunn i tettsteder og byer er viktig for både næring og trivsel. Er ikke dette viktig for Varden og Stavern? Slik dagens samfunn er – med utearbeidende foreldre – er barnehager en absolutt nødvendighet for utviklingen.

Det er åpenbart at Senterpartiet i denne koalisjonen har valgt å spille en beskjeden og nærmest utslettende rolle.

Larvik Høyre skrev i sitt valgprogram at det støtter et mangfoldig barnehagetilbud i Larvik og vil bidra til gode løsninger for å sikre at kommunens barnehagekapasitet dekker de reelle behov. Det er ikke mer enn et par måneder siden valget ble holdt og ett av valgløftene er allerede brutt.

Senterpartiets og Høyres medlemmer i kommunestyret kan være glade for at de ikke var representanter i Sveriges riksdag i frihetstiden. Da ble de nemlig stevnet for bedrageri om de ikke holdt det de hadde lovet. Med innføringen av regjeringsformen i 1809 ble de ikke lenger bundet av sine valgløfter juridisk sett. De er det moralsk sett. Politikk handler kanskje ikke om moral, men om å få viktige politiske posisjoner i bytte mot å gi slipp på valgløfter.

Høyre fikk jo ordføreren, mens Senterpartiet fikk lederen for Hovedutvalg for miljø, kultur og næring. Det er det som kalles å svelge kameler. Da håper jeg at disse partiene får på pukkelen ved neste valg.

Morten Bakkeli

 

Les også saken om forslag til midlertidig bibliotek i Larvik på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *