«Takk for at dere ikke lytter godt nok til oss berørte og sårede foreldre,» skriver Emily Tørnby.

Foto: Varden barnehage

Stavern er knust – innbyggere forbanna og frustrert!

Som alle vet stemte flertallet i formannskapet (AP, H, SP) for å avvikle Varden barnehage den 01.08.2020 – innbyggere, foreldre og ansatte er strekt uenige i saken! 

Hjemme fra egen stue fulgte jeg engasjert med på videooverføringen, når reguleringen av barnehagebruksplanen stod for tur, nok en gang. Synspunkter og meninger som dukket opp var bl.a. eksempler som »de aller færreste går til barnehagen» og »Hvarnes har ledig kappasitet». Det er ikke snakk om at jeg kjører tur- retur Hvarnes for å levere min datter i barnehage der, da dette gir unødvendig omvei før og etter endt arbeid, når vi bor midt i hjerte av Stavern!
Uttalelsen »de aller færreste går til barnehagen» gir overhode ikke mening i mine øyne, da jeg ofte støter på foreldre som tar beina fatt. Det er forståelig at færre går til og fra Varden i vinterhalvåret, men så fort årstiden er snudd, opplever jeg en strøm av betydelig flere foreldre, enten gående eller på sykkel. Selv bor vi med gåavstand til vår tryggeste lunge og anvender heller beina fremfor bilen, på de vakreste dagene både vår, sommer og høst. Var det ikke dette dere ønsket i kommunen? At flere skulle redusere bilbruken og kunne gå til de viktigste virksomhetene i bygda. ALT dette kan vi i Stavern!

Gjentatte ganger reklameres det for nye moderene boenheter med kort gåavstand til både barnehage og skole i umiddelbar nærhet. Dette for å lokke til seg de yngre fremfor den eldre generasjonen. Hvordan ville du reagert dersom du var kjøperen av ny bolig rundt Varden? Først reklamerer utbyggere for grønne barneområder, trygge veier og gåavstand til både det ene og det andre, men NEI DA innen du har rukket å flytte inn vil din nære og kjære barnehage bli grunnet med jorden! Hvordan ville du som innbygger følt deg da? Tråkket på tærne? Eller som en brikkke i spillet for å lokke til seg flest velgere, slik at dere skal få det som dere vil? Besluttninger må tas, dere forandrer meninger ved å gå imot deres egne kjerneverdier. Helt håpløst! 

Vi foreldre forventer at dere lokalpolitikkere, i spesielt H, AP og SP kommer frem til en forsvarlig løsning på problematikken, både når det gjelder det økonomiske, men også omplasseringen til våre sårbare barn. Som forelder ved Varden barnehage opplever jeg gjelden til Larvik kommune som, en stor påkjenning i hverdagen og går gjentatte ganger rundt med beskymringer og konsekvenser som kan forekomme ved å »kaste»  x antall barn inn i betydlig større barnehage, og dette rett etter sommeferien neste år. Samtidig blir jeg forbanna og irritert over at dere per dags dato ikke har en tydlig og klar reserveplan. Hvor skal alle disse uskyldige små individer gå? Det er rett og seltt ikke greit å skyve alt hovedansvaret over på hver enkelt familie som, må kaste seg rundt og satse på ledige kappasiteter ved neste hovedopptak, mens dere sitter der selv med kabalen uløst.
Samtidig synes jeg det er utrolig uretttferdig at en besparelse av rådmannens forslag, skal gå på bekostning av de mest uskyldige og skjøreste vi har, våre barn som er fremtidens helter. 

Dersom dere først skal avvikle noe er dere helt nødt til å se litt lenger gjennom tunnelen, noe dere åpentbart ikke har tatt i betraktningen, men kun fokusert på tall og besparelser. Blir i grunn noe spart i det hele tatt? Vardenbarna forflyttes til andre lokale barnehager, noen til og med, med søsken. Hvem vet kanskje må de utvide eller renovere lokaler? Det er ikke rimelig. Tenk miljø!

Kom ikke med nye meninger og et stort anger og savn etter en sentrums – barnehage ettersom årene har gått, og barnetallene skyter til værs – for da kan dere takke dere selv, som tok besluttninger på feil grunnlag! Takk for at dere ikke lytter godt nok til oss berørte og sårede foreldre. Takk for at dere velger å satse på den eldre befolkningen fremfor de yngre med lengere leveår foran seg. Takk for at dere ikke ønsker et variert barnehagetilbud og gjør området mye mindre attrativt å bo i. Igjen takk for at dere skaper kaos for oss barnefamilier med trøblete omveier og utrygge veier. La vår unike barnehage bestå! Varden var barnehagen med høyest poeng på årets foreldreundersøkelse – det kaller jeg en meget dyktig og GOD barnehage for våre søte små, der alle blir sett og ingen er glemt.

Emily Tørnby,
Stavern

 

Les også torsdagens innlegg «Nei til nedleggelse av Varden barnehage i Stavern» på denne link. 

Les også saken om forslag til midlertidig bibliotek i Larvik på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *