Foto: Bøkebloggen

Er dette ei vaktbu eller en hytte?

Larvik kommune har mottatt klage på hogging av eiketrær og bruk av vaktbu som hytte på Lamøya.

Tilsynsavdeligen har avholdt et stedlig tilsyn 13 juni 2019 sammen med grunneier og eier av vaktbu/hytte.

Tilsynet har bemerket føgende punkter i rapporten:

  • Vakthytteeier sitter vakt i hytta om sommeren. Det er satt som betingelse i byggesaken at «vaktbua bare skal benyttes til formålet og ikke leies bort eller benyttes som hytte.»
  • Kommunen har ikke dokumentasjon på at bruken er i strid med betingelsene i byggesaken.
  • Det anbefales at vaktene fordeles på båteiere, slik at det ikke blir tvil om bruken av vaktbua.

Hele tilsynsrapporten kan du lese på denne linken. 

Slik vi leser denne rapporten så tillater Larvik kommune en «hytte» i alle båthavner. Samtidig som de anbefaler at vaktene skal fordeles mellom de forskjellige båteierne.

Vi vil tro at dette kan bli meget attraktivt å ta vaktene hvis det bygges tilsvarende «hytter» i feks båthavner i Kjerringvik, Ula, Hølen, Helgeroa og Nevlunghavn.

Tipper båteierne heretter tar ukes vakter !

 

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *