«At Bringedal har hissa på seg 19 av 41 kommunestyrepolitikere gir han muligens blaffen i,» skriver Erik A. Sørensen.

 

Tegning: Magnor Pettersen

Svendsen, Bringedal og oss andre. Herske eller lede – tøff eller bølle?

Jeg synes alltid det er interessant å lese redaktør Svendsens ledere. Han kjenner Larvik bedre enn de fleste og er midt i den innerste kjerne hva gjelder informasjon lokalt. Samtidig har han som redaktør i kommunens eneste lokalavis, mulighet til å prege kommunens innbyggere. Noe jeg synes han av og til går vel langt i å gjøre. Influencer er visstnok det nye ordet for de som kan påvirke vår mening. Redaktørens leder den 5.2.2020 med tittelen «For tøff for Larvik» om ordfører Bringedals rolleutøvelse synes jeg til tider traff godt, men jeg synes også det skinner godt igjennom at Svendsen holder hånda over Bringedal.

Dagene etter kommunevalget sept. 2019 tittet Svendsen hyppig inn i spåkula og fortalte oss hva han så, og rett fikk han til slutt. Den 16.09.2019 skrev han at han så «på en helt ny samarbeidsplattform med spenning – og forventning.»

Det falt nok Svendsen for tungt for brystet i gårsdagens leder å fokusere på at Bringedal mener politikere og innbyggere som ikke deler hans oppfatning er stupide mennesker, eller som Bringedal selv uttrykker det: «Politikere som går med ryggen inn i fremtiden og farer med nedrige kommentarer». Tøft? Redaktøren baker dette inn i spørsmålet om Bringedal er tøff. For meg har ikke dette noe med tøff å gjøre, men er et bevis på at Bringedal hittil ikke helt har forstått rollen som kommunens fremste tillitsvalgte.

Riktignok klarte Bringedal denne gangen å piske Ap på plass, men denne typen ytringer egner seg langt bedre i lukkede gruppemøter, enn på førstesida i lokalavisa. Jeg synes Svendsen skulle hatt litt mer fokus også på de negative konsekvensene av slike verbal utspill. Framsnakking og kulturbygging, er totalt fraværende i Svendsen leder. Kommunen har et etisk reglement, da er det greit at lederen av kommunestyret går foran som et godt eksempel og viser vei.
Nå er det som kjent resultatene som teller. At Bringedal har hissa på seg 19 av 41 kommunestyrepolitikere gir han muligens blaffen i. Om noen år er kanskje mye glemt. Makta rår, og det vil den også gjøre, når vedtaket om å legge ned en barnehage muligens vedtas av H, Ap og Sp. Men det er IKKE tøft å være den som kan slenge om seg med ubekvemsord uten å blunke. Jeg antar Bringedal tar litt lærdom av det som har skjedd, men til syvende og sist er det som sagt makta som rår, og den har Bringedal fortsatt. «The winner takes it all» og ikke minst; det er «a new kid in town».
Erik A. Sørensen
Gruppeleder BedreLarvik
Les også saken «Sviket mot de eldre» på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *