«Ledende partier og ordfører synes at nedleggelse av Varden barnehage er en liten sak», skriver Kai Heier.

Jeg har fortsatt et håp.

Trussel om nedleggelse av Varden barnehage har engasjert mange i Stavern i mange uker. Vi har uttrykt vårt klare syn på saken i ØP og sosiale medier. Fakkeltoget for nærmiljøet vårt samlet 1000 voksne og barn.

Foreldre i barnehagens samarbeidsutvalg har gjort en ekstraordinær innsats i å utfordre administrasjonens tallgrunnlag og konklusjoner. Arbeidet med dette har vært vanskelig. Administrasjonen har vært lite villig til å dele informasjon, som kunne belyse saken. Kommunestyret måtte utsette saken. Innspill fra SU skapte usikkerhet hos politikerne. Administrasjonen fikk saken tilbake for kvalitetsikring. Nye beregninger viser at årlig besparelse ved nedleggelse av Varden bh er halvert. Dette er ikke tillitvekkende. Administrasjonen innstiller fortsatt på nedleggelse av barnehagen. SU kommer med ytterligere innspill til administrasjon, alle politiske partier og ordfører, men blir ikke hørt.

Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet samler seg i formannskapet for nedleggelse med alle opposisjonspartiene imot.

I dag skal Varden barnehagens skjebne avgjøres i kommunestyret.

Ledende partier og ordfører synes at nedleggelse av Varden barnehage er en liten sak. Ulempene for barn og foreldre anses for å være marginale. Konsekvensene ved nedleggelse fortjener liten oppmerksomhet sammenlignet med «alle» andre behov i kommunen.

For Stavern er en barnehage IKKE en liten sak. Vi vet at gode barnehager er viktig for rekruttering av barnefamilier til Stavern. En eventuell overkapasitet av barnehageplasser er ikke i Stavern. I Stavern vil det bli mangel på barnehageplasser.
Overkapasitet er derfor ikke et argument for å legge ned Varden barnehage.
Økonomi er heller ikke et argument. Her er jeg enig i at Varden barnehage er en liten sak i den store sammenhengen. Det er ikke slike grep som skal få Larvik kommunes økonomi på rett kjøl.
Nedleggelse av Varden barnehage har blitt en prinsippsak for de ledende partiene og ordfører. Ser man på primærstandpunktene og hva som ble lovet før valget burde de verne barnehagen. Jeg synes det er merkelig at de kjører dette såpass hardt når de opplever så stor lokal motstand. Jeg kan ikke forstå at at de tar sjansen.
Blant mange i Stavern har Varden bh. blitt en prinsippsak for ivaretakelsen av grunnpilarer i vårt nærmiljø. Blir Varden barnehage vedtatt nedlagt er jeg redd for at det blir starten på en periode med dårlige kår for det nære og nærmiljøet. Når det piskes til ro i rekkene på en sak som dette, kan det ikke være mye handlingsrom i den samarbeidsavtalen H, Ap og Sp har inngått.
Til alle politikere i Larvik kommunestyre, bevar Varden barnehage. Jeg er overbevist om at tiden vil vise at en nedleggelse var galt.
Kai Heier
Les også saken «Sviket mot de eldre» på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *