«Bygg for all del nytt rådhus men pass på at søppelkonteinere ikke lagres inntil rådhusets bygningskropp,» skriver Oddvar Andreassen.

Foto: larvik.kommune.no

 

RÅDMANN = en mann som gir råd.

Det har i noen tid nå vært stort fokus på nedlegging av Varden barnehage. Rådmannen har i mange år påpekt at det sett under ett er noe overkapasitet ved barnehager i Larvik, tidligere valgte politikere har ikke våget å stikke fingeren i jorda eller ta ansvar for det som da måtte gjøres da de har vært redd for folkets dom og senere partiflukt m.v.
Så har Larvik nye «regjering» som består av tre ansvarlige gode partier med Bringedal som ordfører tatt grep og som riktig er fulgt rådmannens anbefaling.

Så til en annen sak og et annet råd fra Rådmannen. Rådmannen anbefalte for en tid siden at kommunen skulle dekke kostnadene til en områdeplan slik at Treschows kunne bygge ut byggefeltet mellom Tenvik og Rødberg på en god måte, antatt kostnad mellom en halv og hel million. Uforståelig da ALLE andre private utbyggere i Larviksdistriktet må selv dekke alle planleggings og reguleringsplaner ved utbygginger.
Har det alltid vært og er det fremdeles slik at når Treschow sier hopp så hopper kommunen?? Var rådmannens råd her fornuftig?? Burde vi tatt oss råd til dette når det må legges ned barnehager og eldreomsorgen sliter??
Vi bør snart lære at pengene kun skal tas fra en «kasse», nemlig «kassen» som får midler av oss skattebetalere.

Som man ser av eksemplene over lever vi i en svært spennende tid lokalt, hvilken råd kommer fra Rådmannen framover og hvilken problemstilling må kommunens politikere da ta stilling til? Får virkelig håpe at Rådmannen/politikere tar tak i alt forfallet i kommunen og kvitter seg med alle umoderne bygninger som ikke skal brukes i vår moderne tid. Saner/rydd vekk alt «vrak», gi bort eller selg billig alt annet som ikke skal brukes.

Bygg for all del nytt rådhus men pass på at søppelkonteinere ikke lagres inntil rådhusets bygningskropp. Tegn god forsikring på ALLE bygninger som ER i bruk etter fullverdiprinsipp og ikke som førsterisiko for å spare noen usle premiekroner (Førsterisiko, sto i ØP sin artikkel er avtalt forsikringssum som alltid er LAVERE enn fullverdig).
Husk det er dyrt å være fattig, det blir også svært dyrt å ikke lese forsikringsvilkår nøye, det ser vi nå med Biblioteket der tap fort kan bli på 16-20 millioner p.g.a. dette slurv.

Men vi som borgere burde gi rådmannen mer spillerom og tillit, vi burde ikke «drive» så mye politikk via Facebook men la våre valgte politikere styre skuta, så får vi heller skifte De ut ved neste valg hvis De til stadighet gjør en dårlig jobb.

Men i alle fall, rådmann og politikere, lykke til i en tøff tidsepoke.

 

Larvik 16.02.2020
Oddvar Andreassen

 

Les også saken «Sviket mot de eldre» på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *