Onsdag 19 februar arrangerte Trude M. Sivertsen og Ole H. Pettersen et stort møte på Buktasenteret i Stavern. Begge bor i hver sin omsorgsbolig her. Leilighetene ble bygd av Larvik kommune i 1997.

Bakgrunnen for møte var å få klarlagt kommunens ansvar i disse omsorgsboligene. Siden kommunen har organiserte dette som et borettslag i 1997 så er det ingen som tar ansvar for å følge opp de tildelte omsorgsboligene. Det er Larvik kommune som har muligheter til å søke Husbanken og NAV om midler slik at omsorgsboligene vedlikeholdes i henhold til gjeldende regler.

Ole H. Pettersen har kontaktet departementene og Statsministeren kontor. På grunn av denne henvendelsen så ble saken løftet inn i Stortingets spørretime av representant Karin Andersen. Saken ble svart opp av minister Monica Mæland 21 januar 2020. Spørsmål og svar kan leses på denne link. 

I svaret fra Monica Mæland kommer det klart frem at Larvik kommune har ansvaret for å vedlikeholde og oppgradere sine omsorgsboliger.

Monica Mæland svarer: «Det er en kommunal oppgave å tilrettelegge for at innbyggerne har en god, trygg og egnet bosituasjon. På vegne av staten forvalter Husbanken to tilskuddsordninger som kommunene kan søke om midler fra, for å skaffe flere omsorgsboliger og andre egnede, tilgjengelige boliger. Hva som er en egnet bolig for den enkelte, avhenger av beboerens funksjonsnivå.»

På onsdagens møte var det representanter fra Norsk Handikappforbund, NHF Søndre Vestfold, Råd for funksjonshemmede i Larvik kommune, Eldrerådet i Larvik kommune, Hovedutvalget for helse, omsorg og mestring i Larvik kommune, Virksomhetsleder AOK, Styret i Buktasenteret,

Det var synd at ordfører Erik Bringedal, kommunalsjef for Helse og mestring Guro Windsvold og leder bolig Britt Helen Lie ikke kom på møtet.

Beboer Trude M. Sivertsen tok med seg alle møtedeltakerne på omvisning i sin leilighet.

Leder av Hovedutvalget for helse, omsorg og mestring og varaordfører Rune Høiseth bekreftet på slutten av møtet at saken nå går til behandling i utvalget og det må avklares om omsorgsboliger kan organiseres som et privat borettslag.

Til info så gjelder ikke dette bare Buktasenteret. Vi kan nevne feks Utsiktsveien, Bøkeskogen Husebykroken.

Les også saken «Sviket mot de eldre» på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *