«Å følge med på postlisten til Larvik kommune er tilnærmet umulig da den er både mangelfull og lite brukervennlig,» skriver Tom Ravndal

Rett sør for Kysthospitalet i Stavern bygges det nå i strandkanten.

Jeg henvendte meg til Larvik kommune og ba om innsyn i byggesaken for å sjekke nærmere. Jeg ba spesifikt om å få oversendt rammetillatelse og igangsettelsestillatelse. Link til svar innsyn her. 

Larvik kommune kan ikke finne noen av disse…..

Tidligere dokumenter viser en rammetillatelse fra 2010 som ifølge arkivet ble opphevet i 2012.

Etter det inneholder arkivet ingenting annet enn en «endringsmelding» fra desember 2019.

Tiltakshaver er representert med en profesjonell ansvarlig søker som bør kjenne til lover og regler…

Å følge med på postlisten til Larvik kommune er tilnærmet umulig da den er både mangelfull og lite brukervennlig.

I de dokumenter jeg har fått oversendt er det hverken gyldig byggetillatelse eller IG. Konklusjonen min er at det bygges ulovlig og at byggingen foregår i et sårbart område noen få meter fra vannkanten.
Jeg forutsetter at det varsles tilsyn på adressen og minner Larvik kommune på plikten til å forfølge ulovligheter.

§ 32-1.Plikt til å forfølge ulovligheter

Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.

Jeg vil derfor selv ta nødvendige grep for å forsikre meg om at saken blir håndtert tilfredsstillende.

 

Tom Ravndal

 

Til info så har Tom Ravndal mye av æren for at Økokrim har satt i gang etterforsking av alle ulovlighetene i Færder (tidligere Tjøme) kommune. Les disse sakene fra 2017 og 2017.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *