«Denne saken bør snarest komme til politisk behandling, for lokaldemokratiets skyld,» skriver Steinar Henden.

Foto: larvik.kommune.no/ roedtlarvik.no

Bytter bort strandsonen mot kyststi og avløpsrør.

Dårlig deal? Ja, det mener naboene til Hvittensand og vi i Rødt også. Saken gjelder søknad om rivning av den gamle kiosken med tilhørende utedo på Hvittensand og bygging av ny hytte på eiendommen. Det er tre gode grunner til at søknaden blei avslått første gang; eiendommen ligger i strandsonen, i 100-metersbeltet, i et friområde regulert til grønnstruktur. Og stien til stranda går tett inntil.

Så kom en ny søknad, med en ny vri: Nå er hytta blitt 5m2 mindre og tiltakshaver tilbyr å legge om stien så den kommer utenom eiendommen, og koble seg til kommunalt avløp, og at kommunens offentlige toalett på friområdet kan koble seg innpå.

Da snur rådmann og fylket plutselig helt om og velsigner hele prosjektet. Det skal medgis at tilbudet er vel og bra for kommunens anstrengte budsjett, men i plan og bygningsloven er det krav om at fordelene for allmennheten klart må overstige ulempene ved tiltak i strandsonen. Rådmann mener at tilbudet om avløp og sti innfrir disse kravene. Det gjør ikke allmenheten, representert ved velforeningene i området. Men de får ikke innvilget rett til å klage på vedtaket, fordi de ikke har org nr i Brønnøysund! På et døgn blei det samla inn over 400 underskrifter. Det viser at vi som vil forsvare strandsonen, har støtte i folket.

Planutvalget får ikke mulighet til å behandle saken politisk, fordi noen hos rådmannen har bestemt at den skal avgjøres på delegert vedtak. Rødt har ved to anledninger bedt om å få saken på bordet, uten å få annet enn henvisning til saksbehandling.

Denne saken bør snarest komme til politisk behandling, for lokaldemokratiets skyld.

 

Steinar Henden
Rødt Larvik

 

Les også Tom Ravndals innlegg om saken ved Kysthospitalet i Stavern på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *