» Trist å se at vi har en ledelse i Larvik kommune som ikke er i stand til å ta vare på verdiene vi har,» skriver Rolf Døvle.

Foto: Bøkebloggen

En stor skam!

Hvorfor skal det aksepteres at et offentlig bygg, som ligger tett inntil en av hovedinnfartsårene til sentrum, skal se ut som det gjør? Jeg snakker både om selve bygget og forholdene rundt. Er planen å rive bygningen?

At ikke noen ansvarlige i denne kommunen er i stand til å ta bedre vare på en bygning som er brannskadd, er etter min mening en stor skam.

Etter bilder fra brannen ser det for meg ut at det var takkonstruksjonen og veggene i 2/3 av bygget som var skadet. Limtrebæringen i taket er jeg noe usikker på. Betongkonstruksjonen var i hvert fall ikke skadet slik jeg oppfattet det, d.v.s. fundament, kjeller, betongdekke for 1.etg. og søyler opp til taket. Selvfølgelig må man rive alt treverk, men verdien av gjenstående bygning er vel allikevel så stor at det bør være en mulighet for å bygge opp igjen de to skadde fløyene.

Her velger de ansvarlige i vår kommune å la det stå åpent og fylles med vann – i stedet for å sikre bygget og få fukten ut etter slukningsarbeidet.

Hvilke signaler gir dette til kommunens innbyggere?

Så vidt jeg forstår vil forsikringssummen ikke på noen måte dekke riving og bygging av nytt bygg, tvert imot. Det vil knapt dekke arkitekt- og konsulenthonorar til et nytt bygg.

At man ønsker å bygge nytt bibliotek et annet sted – hvis kommunen har penger til dette – er en egen sak. Selv er jeg meget fornøyd med dagens plassering.

Det er selvsagt trist at biblioteket brant, men like trist er det å se at vi har en ledelse i Larvik kommune som ikke er i stand til å ta vare på verdiene vi har.

 

Rolf Døvle

 

Les også Tom Ravndals innlegg om saken ved Kysthospitalet i Stavern på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *