Pålegg fra Fylkesmannen om ny risikovurdering av grunnforurensning i Bukta-Stavern.

Nå har Fylkesmannen i Vestfold og Telemark gitt Larvik kommune pålegg om å utarbeide revidert risikovurdering og tiltaksplan for grunnforurensningslokaliteten Bukta-Stavern.

Fylkesmannen pålegger Larvik kommune med hjemmel i forurensningsloven § 51 å utarbeide en tiltaksplan for grunnforurensningslokaliteten Bukta-Stavern. Fylkesmannen finner ikke at rapportnr. 113092r1 datert 28.09.2018 oppfyller pålegget som ble gitt den 04.11.2016, og krever ytterligere vurderinger og utarbeidelse av en revidert tiltaksplan innen 01.06.2020.

Se hele pålegget her. Risøya.Pålegg – utarbeidelse av risikovurdering og tiltaksplan – Bukta – Stavern – Larvik – grunnforurensning

Fylkesmannens tiltaksplan av 28.09.2018 er vurdert opp mot pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan datert 04.11.2016. Se hele vurderingen her.  Risøya. Fylkesmannens kommentarer til risikovurderinger 

Bakgrunnen for dette pålegget er at det stadig søkes om nye bygge prosjekter i dette området hvor det tidligere har vært søppelfyllinger. Derfor ønsker antagelig Fylkesmannen en risikovurdering og tiltaksplan av hele området.

Viser også til uttalelsen fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark datert 13.03.2020 på denne link. 

Allerede i 2012 ble det gjort en miljøteknisk grunnundersøkelse som visste at det lekket ut store mengder av
en kreftfremkallende miljøgift i området. Kommuneadministrasjonen i Larvik skulle den gang drøfte tiltak og eventuelt nye undersøkelser av området. Antagelig mener Fylkesmannen nå at det ikke er gjort grundige nok undersøkelser. Les hele saken fra NRK i 2012 på denne link.

Miljøvernforbundet har også hatt stor fokus på dette. Miljøvernforbundet frykter for menneskeliv om det ikke blir et nasjonalt forbud mot å bygge boliger på nedlagte søppelfyllinger. Les saken fra NRK i 2018 her.

Vi ser frem til å lese den nye reviderte tiltaksplan og risikovurdering om grunnforurensning som Larvik kommune nå skal utarbeide. Fristen er senest 1 juni 2020.

 

Les også Rolf Døvles innlegg om biblioteket  på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *