VISJON

FOR

NEVLUNGHAVN

ER DER

HIMMEL og HAV

MØTES

Hvorfor kan man spørre og her er svaret:

Vestfolds sydligste sted

Nærkontakt med havet

Nærkontakt med været

200 år med Losing

150 år med fiske

Tallrike badeplasser

 

Lun Havn

Illustrasjonen viser koblingen mellom himmel, hav, brygge og sentrum.

Her ser vi et dronebilde sett mot vest over Havnefjorden. Øverst ser vi Havneberget og Langesundsfjorden, Bamlekysten og ytterst Jomfruland. Lengst til venstre i bebyggelsen har vi Mehren og Villumhuset med Platabadeplassen nede i biledkanten. Lenger til høyre har vi Sjøsstua (Gult) og Gjestgiveriet med rødt tak. Langs sjøsida ser vi Gunnhildsberg, Lenasstrand, Lakseberget, Vadbuholmen med båtopplagsplass, Rekefabrikken, Moloen og Fiskemottaket. Innen for sjøsiden ser vi Brygga med Kanalen og Nordre havn. På høyre side av havna slynger Blåbakken seg og ender i bildets nederste høyre hjørne. Parallelt med Blåbakken til høyre ser vi Brunlanesveien som ender opp på Bryggetorget foran Gestgiveriet.

Nevlunghavn eller Havna i daglig tale ble grunnlagt av Los Hans Andersøn i 1685. Det finnes ingen veinavn, eller plakett som hedrer denne personen i Havna. Det er forøvrig heller ikke andre veinavn som har hele personnavn på stedet. Det eksisterer kun 4 veinavn nede i den delen som verneplanen omfatter, Brunlanesveien, Blåbakken, Karibakken og Blombakken. Den siste har sin opprinnelse i den første toller i Havna Philip L. Blom (1790-1870) som holdt til i nr. 3.

Vi har nå i 2020 akkurat avsluttet en 3 års periode med VA hovedprosjekt, veibelysning og fiberkabler til alle de 89 husene som er omfattet av verneplanen. Det betyr at den tekniske infrastruktur er helt ny og møter alle miljøkrav til rensing av spillvann og føring av overvann. Det omfatter også nye veilegemer med nye kummer med korrekt fall og merking. All heder til Larvik kommune og de to hovedentreprenørene Sandnes og Brødrene Tveter.

Så er det framtida, hva skal vi i felleskapet sette på dagsorden?

Hvordan skal vi utvikle stedet som vi alle er både glade og stolte av?

Hvilke utfordringer står vi som lokalsamfunn ovenfor og hvordan kan vi løse dem?

Et nøkkelord er naturligvis visjonen som er overskriften, men det er også deltagelse fra de lokale lag og foreninger slik som Vellet, Fortidsminne foreningen, Båtforeningen, Bedehuset og Brunlanes Historielag. Næringsdrivende: Nevlunghavn Nyttige Selskap, Fiskeforeningen, Gjestgiveriet, Nevlunghavn Bakeri.

Av offentlige etater som Statens vegvesen, Larvik kommune (herunder skolene), Vestfold og Telemark fylkeskommune må delta i felleskapet og få og gi gode innspill i prosessen som vi ønsker.

Utfordringer:

Museums lokaliteter for Loser, Fiske og Skipsfart.
Parkering av huseieres biler.
Sikre folks tilgang til sjøen.
Sikre folks tilgang til Havneberget, gamle stier holdes i hevd.
Sikre likebehandling av byggesøknader i vernesonen.
Opprydding langs sjøen.
Badeplasser skiltes.
Offentlige uteplasser for kulturtilstelninger skiltes.
Sikre vann kvalitet innerst i brygga.
Rehabilitering av gamle Hovedbygg og Bryggerhus.

Muligheter/Løsninger:

Inngå langsiktige avtaler med foreninger eller huseiere om museale aktiviteter.
Utarbeide et styringsdokument for parkerings arealer.
Lage kart over alle potensielle stier og adgangsoner.
Lage kart over alle hus i vernesonen.
Skilter på alle hus i vernesonen.
Legge fram forslag om amfiscene.
Vannet innerst i brygga får bypass rør anlagt til sjøen.
Videreutvikle et arkitektonisk styringsdokument for rehabilitering av gamle hoved og bryggerhus med huseier deltagelse.

Utarbeidet av:
Hans Gunnar Edwardsen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *