Foto:Bøkeblogge

Vil politikerne i Larvik støtte kommunedirektøren og Fylkesmannen i Lamøya saken?

Etter å ha fulgt rettssaker som endte opp i hemmelige forlik og nå sist en tilsynssak på en solgt hytte på Lamøya så skal saken opp til ny behandling i Planutvalget tirsdag 20 oktober 2020

Hvorfor har ikke disse ulovlighetene rundt hytten på Lamøya vært varslet for mange år siden?

Og hvorfor har ikke grunneier, rådmann, kommunalsjef, byggesaksjef og tilsynet tatt tak i dette for flere år siden?

Oser ikke dette kameraderi og forskjellsbehandling for å skjerme en ansatt i Larvik kommune?

Politkerne behandlet saken i PU møte 9 juni 2020. Det ble votert alternativt over rådmannens forslag til vedtak satt opp mot fellesforslaget fremmet av Bårnes, Sp på vegne av Ap,H, FrP ,V og Sp.

Fellesforslaget ble vedtatt med 7 stemmer. 7= Sp 2, H 1, Ap 2, FrP 1, V 1  2= BL 1, R 1

«Planutvalget vurderer iht. ovennevnte begrunnelser å gi dispensasjon iht. plan- og bygningslovens § 19-2 for nevnte tiltak. Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for uttalelse før endelig vedtak fattes.»

Saken ble så sendt over til Fylkesmannen 11 juni 2020 og svaret derfra kom 6 juli 2020. Her er deler av svaret:

Fylkesmannen ved miljøavdelingen finner etter dette at omsøkte tiltak kommer i vesentlig konflikt med de nasjonale interesser i strandsonen som vi er satt til å ivareta. Vi legger vekt på at tiltakene medfører økt privatisering og bit for bit nedbygging av strandsonen. Vi fraråder at kommunen innvilger dispensasjon, og vil vurdere å påklage et positivt vedtak.

Nå har Larvik kommune fått saken tilbake fra Fylkesmann og saken skal opp på nytt i PU tirsdag 20 oktober for å fatte et endelig vedtak ! Her er link til saken.  

Saken ble utsatt i forrige PU møte fordi Larvik-advokatene ved advokat Håvard Wiig-Andersen hadde på vegne av tidligere eier Arne Nicander sendt inn et innspill til saksbehandlingen på søknad om endringer av fritidsbolig på eiendommen gbnr 1030/1/40, Lamøya 71. Les kommunedirektørens tilsvar her.

Vil politikerne i Larvik på nytt gå i mot kommunedirektøren og Fylkesmann og godkjenne ulovlighetene?

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *