Foto:Bøkeblogge

Kontrollutvalget i Larvik ønsker at Lamøya saken skal granskes.

Kontrollutvalget i Larvik skal på møte tirsdag 20 oktober få presentert en prosjektplan om «Kommunens oppfølging av byggetiltak på en eiendom». Hele forslaget kan du lese her. Prosjektplan

Kontrollutvalget i Larvik kommune har bestilt prosjektplan om kommunens oppfølging av byggetiltak på gårds- og bruksnummer 1030/1/40 – Lamøya 71 (heretter gbnr. 1030/1/40) i sak 25/20. Vedtaket lyder:

Kontrollutvalget ønsker en grundigere gjennomgang vedrørende kommunens tilsyn i hyttesaker til en av kommunens virksomhetsledere.

Ifølge lokalmedia gjorde en kommunestyrerepresentant kommunens byggesaksleder oppmerksom på at det kan ha foregått ulovlig bygging på gbnr. 1030/1/40. Kommunestyrerepresentanten er grunneier for eiendommen. Dette ble gjort i 2016.

Assisterende kommunedirektør deltok i møte i kontrollutvalget 01.09.20. I møte sa hun at kommunen har dokumentasjon på at grunneieren hadde et møte med byggesaksleder i 2016. I møte gjorde grunneieren oppmerksom på at det kan ha foregått ulovlige byggetiltak på gbnr. 1030/1/40. På dette tidspunktet var det konflikt mellom grunneier og fester av eiendommen. Byggesakslederen oppfattet derfor ikke opplysningene om mulige ulovligheter som et reelt varsel.

Deler av hendelsesforløpet i saken ligger langt tilbake i tid. Det kan gi utfordringer når det gjelder å innhente informasjon.

Det kan være aktuelt å innhente informasjon gjennom intervju med aktuelle personer.

Planlagt ressursbruk er inntil 250 timer. Oppdragsansvarlig vil være Kirsti Torbjørnson i Vestfold og Telemark revisjon IKS

Vi har observert hvordan tidligere granskinger utført av Telemark kommunerevisjon IKS har blitt fulgt opp av ledelsen i Larvik kommune. Hva er vitsen med disse granskingene når kommunen ikke følger opp alvorlige funn? Ref tidligere rådmann Kristengårds uttalelser på NRK Vestfold i 2018.

Hvorfor ikke nå gjøre som Nittedal kommune gjorde? De hyret inn advokat Erling Grimstad og det ga resultater.

 

Les også fredagens innlegg om hyttesaken på Lamøya her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *