Planutvalget i Larvik behandlet på møte tirsdag 20 oktober en plan fra Mer AS hvor Norsk Byggservice AS har laget et planinitiativ på eiendommen «Lesten» ved Svinevika nord for Kjerringvik.

Det ønskes oppført 17 eneboliger og tomannsboliger med tilhørende anlegg. Hele saken kan du lese her.

Kommunedirektørens forslag til vedtak: Planinitiativet stoppes. Se dokumenter her.

Politikere i planutvalget skulle beslutte om det kunne igangsettes reguleringsplanarbeid for eiendommen. Det ble avholdt befaring her tirsdag 20 oktober kl 1115-1130.

Som kjent så skal Larvik kommune i gang med å legge kloakk fra Kjerringvik til Svinevika i løpet av 2021/2022.

Politikerne i planutvalget støttet kommunedirektørens forslage om å IKKE sette i gang reguleringsplanarbeidet. Du kan lese hele vedtaket her. 

Planinitiativet stoppes. Mer AS kan ikke sette i gang et arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendommen betegnet som «Lesten» ved Kjerringvik, del av gbnr. 1090/2.
Eiendommen hvor det planlegges boligområde, er dessuten et tidligere LNF-område hvori det inngår 10-13 dekar dyrkbar mark. Området har vært dyrket inntil de siste 10 år, men har ligget brakk siden. Larvik kommune har nylig i KST- 025/20, Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032, vedtatt nullvisjon for utbygging av dyrket og dyrkbar mark.

Dette taler også imot at det skal startes reguleringsplanarbeid i området.

 

Saken går nå videre til politikerne i Formannskapet og settes antagelig opp som sak i neste møte 4 november 2020.

 

Les også fredagens innlegg om hyttesaken på Lamøya her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.