Mange av medlemmene i Kontrollutvalgene i Norges kommuner var samlet på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport hvor Kontollutvalgsleder-skolen 27.-28 oktober 2020 ble arrangert. Hele programmet her.

Det var mange interessante foredrag disse to dagene. Det var stor interesse for foredraget til advokat Erling Grimstad som tidligere var ansatt som politietterforsker, førstestatsadvokat og assisterende ØKOKRIM-sjef.

Grimstad er en av de mest erfarne rådgiverne i Norden innen forebygging og gransking av økonomisk kriminalitet. Han bistår oppdragsgivere med å forebygge eller avdekke mistanke om regelbrudd som hvitvasking, korrupsjon, bedrageri, underslag, økonomisk utroskap, tyveri av forretningshemmeligheter, id-tyveri, brudd på anskaffelsesregelverk og en rekke andre former for kritikkverdige forhold.

Han har bred internasjonal erfaring fra en rekke oppdrag og saker i Europa, USA, Afrika og Asia.

Grimstad var den første i Norge som startet granskings- og varslingstjenester. Han har dybdekunnskap fra alle tjenesteområder som advokatfirmaet tilbyr.

Anbefaler spesielt både ansatte og politikere i kommunene  å høre dette foredraget.Foredraget er siste på listen. Du finner det på denne linken. 

 

Les også dagens innlegg om skandale prosjektet på Dolvenhøyda her. 

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.