I en artikkel i Østlands-Posten, som ble publisert 23. oktober 2020, presenterer Camilla Fjellvik Paulsen og Ole Sannes Riiser sine forslag om framtidas Larvik. Begge er ansatt i kommunen.

“Dersom det skal bygges et rådhus og kunnskapssenter, mener vi de bør plasseres slik at de styrker sentrumskjernen rundt Torget, og skaper mer aktivitet her. Det vil bidra både til flere arbeidsplasser og til å styrke sentrum som sosial møteplass med flere besøkende”, forteller Riiser.

Så vidt meg bekjent, er det bare to ledige arealer i gangavstand til Torget. Området rundt Bøkkerfjellet er for lite. Da gjenstår bare Farris Bad-tomta. Da bygningene til Farris Bad ble revet i 1971, kom det forslag om å bygge en rutebilsentral og et nytt rådhus på eiendommen. I 2020 har det ennå ikke blitt oppført et rådhus der.

Jeg foreslår at man oppfører et kombinert rådhus og bibliotek. Biblioteket er jo en kommunal institusjon.

“I tillegg kan både et nytt kunnskapssenter og rådhus ha arkitektoniske kvaliteter som kan bli en attraksjon i seg selv. De kan fungere som to signalprosjekter som viser at kommunen satser på sentrum”, avslutter Paulsen.

Berliner Stadschloss ble sprengt av kommunistene i 1950. Tyskerne besluttet å gjenreise bygget og det vil stå ferdig i år.

Jeg foreslår at kommunen – på grunnlag av arkitekttegninger – gjenoppbygger Societetsbygningen og at den kan romme såvel rådhus som bibliotek. Selvsagt må en slik bygning tilpasses disse formålene og kanskje gjøres større.

En har også det tidligere Bøkeskogen kultursenter like ved, slik at enkelte kommunale virksomheter kan ha sine kontorer der.

Politikerne har tatt fra oss altfor mye av det gamle Larvik. Det er på tide at vi får noe av det tilbake. Vi har nok av betongblokker!

Sentrumsstrategien skal på høring sammen med forslag til endringer i Kommunedelplan for Larvik by i februar 2021. Det er enkelte politikere som ønsker å legge biblioteket til Sanden.

Her nytter det ikke å tenke på hva de selv foretrekker, men å rette seg etter befolkningens krav.

Et flertall vil ha biblioteket der det har vært fra 1984.

 

Morten Bakkeli

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.