Vi observerer nå at Larvik kommune har et voldsomt fokus på hugging av både bøketrær og eiketrær.

Blodbøken i Bøkkerbakken 3.

 

Lokalavisen har flere ganger siste ukene skrevet om trefeller Bjørn Joar Hansen som har beskåret en blodbøk hos Melsom i Bøkkerbakken 3 i Larvik. Du kan lese saken på ØP her.

Allerede i 2019 søkte Hansen dispensasjon for å beskjære dette treet. Denne søknaden ble sendt inn allerede i 4 desember 2019.

Først 21 august får han denne tilbakemeldingen fra tilsynet i Larvik kommune. “På denne bakgrunn avvises deres dispensasjonssøknad av 04.12.19 ettersom beskjæringen i hensikt å bevare, ikke anses søknadspliktig.” Les hele brevet fra Larvik kommune her.

Etter å ha mottatt dette brevet fra Larvik kommune setter Hansen i gang beskjæring av blodbøken. 15 oktober reiser kommunens tilsynsinspektør Tom Mangelrød ut og lager denne rapporten. 

9 november 2020 mottar Hansen dette krasse brevet fra Larvik kommune hvor det kommer varsel om overtredelsesgebyr på inntil kr 100 000 for jobben som er utført. Du kan lese hele brevet her.

 

Blodbøken I Grandkvartalet.

 

Lokalavisen har flere ganger siste ukene skrevet om trefeller Bjørn Joar Hansen som har beskåret en blodbøk hos Melsom i Bøkkerbakken 3 i Larvik. Du kan lese saken på ØP her.

Allerede i 2019 søkte Hansen dispensasjon for å beskjære dette treet. Denne søknaden ble sendt inn allerede i 4 desember 2019.

Først 21 august får han denne tilbakemeldingen fra tilsynet i Larvik kommune. “På denne bakgrunn avvises deres dispensasjonssøknad av 04.12.19 ettersom beskjæringen i hensikt å bevare, ikke anses søknadspliktig.” Les hele brevet fra Larvik kommune her.

Etter å ha mottatt dette brevet fra Larvik kommune setter Hansen i gang beskjæring av blodbøken. 15 oktober reiser kommunens tilsynsinspektør Tom Mangelrød ut og lager denne rapporten. 

9 november 2020 mottar Hansen dette krasse brevet fra Larvik kommune hvor det kommer varsel om overtredelsesgebyr på inntil kr 100 000 for jobben som er utført. Du kan lese hele brevet her.

 

Blodbøken I Grandkvartalet.

 

Sommeren 2018 ble det hugget en ca 200 gamle blodbøk bak Grand Hotell. Du kan lese hva ØP skrev om saken her.

Denne blodbøken ble det i 2007 gitt lovnader om at skulle bestå hvis planene for Grandkvartalet ble godkjent. Utbyggerne uttalte dette i ØP: ” Grands grå bakgård skal gjennomgå en spektakulær forvandling. Men blodbøka vil bestå.” Les hele saken her.

Hvordan kunne Larvik kommune da godkjenne dette i 2018? Eller er det ikke søkt om dispensasjon?

 

Blodbøken i Vinjes vei 26 B.

 

Denne uken leser vi i ØP at Terje Lund i Larvik kommunes eiendomsavdeling bekrefter at kommunen felte dette treet uten å søke kommunen om tillatelse. Boligeiendommen ble kjøpt av kommunen høsten 2018.

Larvik kommune er klar på at dette var en glipp. Les hele saken her. 

Hva nå Larvik kommune ?

Her er det dokumentert at Larvik kommune driver forskjellsbehandling.

Er det ansatte i Larvik kommune som er ute etter å “ta” trefeller Bjørn Joar Hansen?

Vi håper virkelig at ledelsen i Larvik kommune nå tar tak i denne saken før den havner på politikernes bord som en klagesak.

Bjørn Joar Hansen er den eneste av disse tre som har søkt på huggingen som er gjort.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.