Bøkebloggen skrev en sak 20 november om hogst og beskjæring av blodbøk i Larvik kommune. Vi stilte spørsmål om det var forskjellsbehandling siden noen slipper unna, mens Bjørn Joar Hansen har fått varsel om gebyr på inntil kr 100 000.  Du kan lese saken her.

Allerede i 2019 søkte Hansen dispensasjon for å beskjære dette treet. Denne søknaden ble sendt inn allerede i 4 desember 2019.

Først 21 august får han denne tilbakemeldingen fra tilsynet i Larvik kommune. “På denne bakgrunn avvises deres dispensasjonssøknad av 04.12.19 ettersom beskjæringen i hensikt å bevare, ikke anses søknadspliktig.” Les hele brevet fra Larvik kommune her.

Etter å ha mottatt dette brevet fra Larvik kommune setter Hansen i gang beskjæring av blodbøken. 15 oktober reiser kommunens tilsynsinspektør Tom Mangelrød ut og lager denne rapporten. 

9 november 2020 mottar Hansen dette krasse brevet fra Larvik kommune hvor det kommer varsel om overtredelsesgebyr på inntil kr 100 000 for jobben som er utført. Du kan lese hele brevet her.

27 november 2020 svarer Bjørn Joar Hansen opp Larvik kommune og forteller sin versjon av saken. Hansen skriver blant annet dette i klagen til varselet:

“Ved søknad om dispensasjon søkte jeg råd hos Manglerød,da jeg ikke har fylt ut slike søknader tidligere.Han rådet meg til å skrive vesentlig beskjæring og kronefornyelse, der jeg hadde tenkt til å skrive kraftig beskjæring og ny krone.”

“Jeg stiller meg også undrende til hvorfor kommunen reagerer på denne måten ved beskjæring av blodbøk i privat hage,med hensikt i å bevare treet. Tilsvarende blodbøker har blitt felt andre steder i kommunen uten store/ingen konsekvenser. Blodbøken i Bøkkerbakken 3 vil etter min mening fortsette å være til glede og kjennemerke for byen vår.”

“Jeg ønsker gjerne en ordentlig befaring med alle parter i saken ,da også grunneier og Tore Næss fra Trepleieforum.”

Du kan lese hele brevet fra Bjørn Joar Hansen her. 

Det blir nå spennende å se hva Byggesak gjør i denne saken sett i forhold til saken hvor de selv hogde ulovlig i kommunens bolig i Vinjes vei 26B.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *