Bøkebloggen har siden oppstarten 1 mars 2016 fulgt med på alle byggesaker som har vært til behandling hos Byggesak i Larvik kommune. Det som skremmer oss er at det blir betalt ut store summer til innbyggere som har fått feilbehandlet sine saker hos Byggesak. Det er kun de som står på og engasjerer advokat som vinner frem. Og da må Larvik kommune betale utgiftene til advokat.

Blir politikerne i Larvik informert om disse kostnadene ?

Bøkebloggen har også mottatt mailer fra fortvilte innbyggere som har kjøpt seg nye leiligheter hvor det oppstår feil og mangler etter kort tid. De som orker og har økonomi engasjerer advokat for å nå frem.

Larvik kommune , Byggesak har også blitt varslet i flere av disse skandaleprosjektene. Hvorfor blir ikke disse utbyggerne / ansvarlige søkere stoppet ?

Takstmann og byggmester Oddvar Andreassen skrev dette innlegget 8 april 2016 “Trengs det en skikkelig opprydding i kommunens byggesaksavdeling?

Vi tror han har rett i mye av det han skrev. Vi har klippet ut noe fra saken hans under.

Hvem trenger da KRAFTIG kritikk? Jo, kommunens byggesaksavdeling, de gjør en svært dårlig og mangelfull jobb og noen ganger sender de mottatte saker direkte over til planutvalget for direkte behandling uten på forhånd og utarbeide grundig redegjørelse. Dette istedenfor å gjøre følgende tre enkle og nødvendige ting når det blir innsendt en plan- byggesøknad til det offentlige:

  1. Kontrollere innsendt søknad, se om kart- og tegningsgrunnlag er riktig og at dette stemmer med terrenget. Til arbeidet trengs kun en vanlig målestav, en enkel regnemaskin og helt grunnleggende matematikkunnskaper.
    Hvis- og når det blir oppdaget avvik skal søknaden sendes i retur til tiltakshaver med krav om justering slik at alt blir riktig før den videre behandling foretas. Hele denne eventuelle justeringsprosessen kan foregå uten at de valgte politikere bør informeres eller “tas med”. En uferdig og feil søknad bør ikke ut i det offentlige.

  2. Først når det foreligger riktige papirer skal saksbehandler undersøke saken og se om tiltaket er innafor eller utenfor gjeldene byplan, statlig plan- og bygningslov osv.

  3. Etter at saken er vurdert i forhold til byplan og evt. gjeldene reguleringsplan, lovverket osv. skal saksbehandlere komme med en innstilling. Innstillingen er SVÆRT VIKTIG og skal være en helt nødvendig profesjonell rettesnor til de folkevalgte, for bruk som ett verktøy ved behandling. I innstillingen skal den kommunale saksbehandleren ved behov komme med kommentarer eller merknader vedr SMÅ justeringer ved tiltaket. Deretter skal saksbehandleren gi en grundig redegjørelse om ALLE sider til politikere. Ved store avvik skal saken anbefalt avvist.

I en fersk sak fra Lynglia i Helgeroa som startet med søknader i 2018 så har advokaten nå kommet med krav til Larvik kommune om å få dekket saksomkostninger på ca kr 110 000,-. Les brevet her og spesifisert timeliste her.

Advokaten har også hatt møte 17 desember 2020 med kommunedirektør, kommuneadvokat og kommunalsjef hvor agendaen var følgende: «Jeg ber med dette om et møte med kommunens ledelse der jeg får anledning til å redegjøre for saken, for de konsekvenser jeg mener den bør få, og endelig for den lærdom kommunen bør trekke av den.»  Les hele innkallingen her. 

Og mange lurer nå på om Telemarksforsknings revisjonsrapport fra 2013 ble lagt i en skuff etter at den ble lagt frem ? Anbefaler flest mulig å lese denne rapporten og dere finner den på denne linken. 

Bøkebloggen tror det i 2021 vil komme flere krav fra innbyggere som har engasjert advokat i forbindelse med klage saker.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *