Romanen ble utgitt i to deler i 1854 og 1855. Den inneholdt en kritikk av 1800-tallets kvinneideal, som gikk ut på at kvinner skulle være tilbakeholdne og beskjedne, ikke tale offentlig, ikke få utdannelse, men konsentrere seg om oppgaven som sin manns hustru og barnas mor. Anna Hvoslef brøt med dette: I 1898 begynte hun som journalist i Aftenposten, og samme år ble hun det første kvinnelige medlem av Den Konservative Presses Forening under landsmøtet i Bergen. Anna var også eneste kvinnelige delegat på det nordiske pressemøtet i København i 1902. I sine egne ord om hva som kreves av en journalist vektla hun blant annet utdannelse: «Kundskaper, iagttagelsesevne, evne til at koncentrere sine tanker om væsentlige punkter og gjengi sine indtryk i klar, koncis og letlæst form, initiativ, aandsnærværelse og god helbred…At en journalist bør ha god almenutdannelse er en selvfølge, men av specialkundskap som kan være nyttig, kan nævnes solide sprogkundskaper, kjendskap til egen og fremmede landes literatur, til kunsthistorie og tidens kunstneriske retninger, til sociale forhold og institutioner. Og en specialitet, som er til god hjælp ved behandlingen av lokale forhold, er personalkjendskap.» Anna forble frøken hele sitt liv.

Anna Hvoslef (født 5. oktober 1866 i Larvik, død 11. mars 1954 i Oslo) var datter av amtmann Johan Christian Georg Hvoslef (1819-1889) og Amalie Eline, f. Weidemann (1832-1892). Faren var født i Fredriksvern, mens moren var født i Holmestrand. Annas barndomshjem var «Sverdrupgården» (Prinsegaten 31). Hun hadde to yngre brødre: Jon og David. Da faren tiltrådte som stiftamtmann i Kristiansand og amtmann i Lister og Mandals amt i 1882, flyttet Anna sammen med sin familie til Kristiansand.

Hun forsikret i en artikkel at kvinnene i pressen gjorde samme arbeid som mennene: «De bør helst – som sine mannlige kolleger – kunne skrive om…med andre ord, behandle sociale og politiske spørsmaal, kunst og litteratur, referere fra møter og kommentere dagens begivenheter…» Anna mente at det ikke var noe skarpt skille mellom mennenes og kvinnenes arbeidsoppgaver: «De kvindelige journalister er ikke utelukkende henvist til en «damernes spalte» hvor de kvindelige læseres interessesfærer forutsættes indskrænket til moder, matprat, skjønnhetsraad, husholdningsvink og selskabelige nyheder.»

Hun var lenge eneste kvinne i redaksjonen med ansvar for alt som het kvinnemøter og for områder hvor kvinner var engasjert, i tillegg til annet journalistisk arbeid.  Anna anmeldte også bøker og skrev utmerkede reiseskildringer til sin avis. Tidligere redaktør i Aftenposten, Einar Diesen, fortalte at hun holdt seg mest for seg selv – også etter at den kvinnelige kollegaen Aagot Backe hadde begynt i avisen i 1910. Han fortalte også at da Alf Krohn og Johs. Wiers-Jenssen begynte med å avholde redaksjonsfester for kollegaene, falt det ingen inn at Hvoslef og Backe kanskje kunne ha lyst til å være med. Likevel må Anna ha hatt en respektinngivende personlighet. Hun var en flittig benyttet foredragsholder i kvinneorganisasjonene. I Marie Høeghs bokverk Norske Kvinder, Bind I, som ble utgitt i 1924, var det Anna som representerte de kvinnelige journalistene.

Da Norske Kvinders Nasjonalraad og andre kvinneorganisasjoner landet rundt gjennom en deputasjon 22. august 1905 overrakte en adresse til Stortinget og regjeringen i anledning av Folkeavstemning om oppløsning av unionen med Sverige, var Anna ett av medlemmene. Hun satt den gang i Norges Kvindesagsforenings styre. I adressen gav kvinnene uttrykk for sin støtte til unionsoppløsningen. Kvinner hadde ikke allmenn stemmerett i 1905. De fikk allmenn stemmerett ved stortingsvalg i 1913.

Anna var første formann for Kristiania Kvinderaad 1904-1907 og formann for Norges Kvinnesaksforening 1930-1935. Hun var ansatt i Aftenposten fram til 1935.

Neste gang grafittikunstnerne skal pryde en lokal murvegg med ett av sine verker, behøver de ikke å ty til utenlandske personligheter, slik som en kjent britisk kvinnelig sykepleier. Larvik har kvinnelige personligheter. Det er dessverre ikke mange av dem, men de finnes.

Morten Bakkeli.

 

Les saken om Reidar Thommessen her.

Les saken om Oscar Wisting her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *