Bøkebloggen fikk søndag oversendt en bekymringsmelding fra et samboer par som ankom Larvik med Superspeed lørdag kveld. Meldingen er også sendt Larvik kommune og lokalavisen ØP.

Att: Guro Winsvold, Larvik kommune.

«Jeg skriver til deg da jeg har sett i Østlandsposten at det fremstår som
at du er øverste ansvarlig for COVID-19 teststasjoner i Larvik.

Samboer og undertegnede ankom Larvik havn med Superspeed i går kveld ca kl 21:15.

I mine øyne så haster det å ta tak i et par av problemstillingene under da det kan være fare for betydelig smittespredning. Det er to nye ankomster til Larvik Havn i løpet av dagen i dag.

Myndighetene har nå innført obligatorisk COVID-19 testing av alle som ankommer fra røde land. Skulle tro at myndighetene har tatt denne inngripende beslutningen pga at det er betydelig risiko for at enkelte reisende kan være smittet med COVID-19. Skulle dermed også tro at testprosedyren på kaien burde være lagt opp på en slik måte at alle ble behandlet som potensielt smittede?
Det var langt fra tilfellet.

Vi var en av de siste bilene som kjørte av båten, og hadde derfor nok av tid til å observere hva som foregikk. En av politimennene på plassen gikk fra bil til bil. Iført blå gummihansker tok han imot id kort / pass og papir fra hver enkelt person som han gransket og gav tilbake. Uten å desinfisere hender imellom hver bil. Dette kan potensielt ha ført smitte fra bil til bil og fra person til person.

Vi overhørte samtaler mellom andre reisende på kaien og forskjellige representanter for myndighetene. (Politi, Sivilforsvar og Tollere). Det folk lurte på var om det var ok at de reiste videre og testet seg hjemme. En viste til at han hadde bestilt time. Vedkommende fikk til svar at han måtte ta testen nå, og at han fikk håpe på at han fikk pengene igjen for timen han hadde bestilt. Likevel observerte vi at flere reiste uten å teste seg. Hva var egentlig riktig svar? Og hvorfor fikk ikke alle likt svar?

Videre til selve testen. Vi hadde på forhånd forberedt oss ved å fylle ut Registreringsskjema. Etter å ha stått i kø der det ikke var mulig å holde en meter avstand til andre reisende pga to parallelle køer ble vi bedt om å levere skjema i en luke. Vedkommende i luken hadde åpenbart ikke satt seg inn i disse skjemaene og hevdet at personnummer ikke var ført opp. Til tross for at det var skrevet direkte til høyre for teksten «Fødselsnummer eller D-nummer». Min samboer sa derfor sitt nummer og det ble ført på arket for hånd av personen. Deretter ble nummer tastet inn i en PC og en lapp ble skrevet ut og gitt ut av samme person. Denne personen desinfiserte ikke hender mellom personene i køen, og heller ikke før hun leverte ut lappen.

Samme prosedyre gjentok seg da jeg var i samme luke og hos samme person. Igjen påstod hun at personnummer ikke var oppgitt. Jeg måtte peke på det i skjemaet. Igjen håndterte hunregistreringsskjema, PC og lapp uten å desinfisere hender. Når jeg påpekte svakheten og smittefaren dette medførte så forstod hun ikke problemstillingen. Etterhvert kom det til en annen person som tilbød seg å overlevere lappen. Og som hevdet hun var «ren». Da var det jo for sent. Første person hadde sittet med min lapp lenge.

Det var forøvrig ingen kontrollspørsmål etter at hun i luken tastet inn personnummer. Det var tilsynelatende ingen god kontroll på om det var rett person som ble testet. Vi ble heller ikke oppfordret til å sjekke lappen vi fikk utdelt. Det er derfor potensiale for at feil person får prøvesvaret servert i ettertid.

Etter luken var det tilbud om å sprite hender. Men til spørsmål om hva vi skulle gjøre med lappen så var beskjeden at den kunne vi holde under armen under spritingen. Altså så hjalp ikke spritingen noe som helst da vi måtte ta i lappen på nytt.

Jeg tok opp disse svakhetene med prøvetaker inne i teltet. Hun sa at hun bare var der for å teste. Jeg ba da om å få snakke med leder. Det kom da en annen prøvetaker, men hun sa at hun også bare var der for å teste. Hun sa dog at det var meningen at det skulle være en person som tok imot papir i lukene og en annen som skulle dele ut lappene. Dersom dette er tilfellet så anbefaler jeg en gjennomgang med de som sitter i luken om dette.

Prøvetaker var så lav at hun ikke rakk opp for å ta testen i nesen min. Mens hun sto på tærne og forsøkte å ta testen så ble jeg og hendene mine berørt av smittevernfrakken til vedkommende. Siden jeg kun er 182 cm høy så anbefaler jeg at dere skaffer noen stoler folk kan sitte på under testen. Da kan man unngå slike uheldige berøringer. Det var ikke tilbud om ny desinfisering etter testen. Jeg måtte også kaste munnbind og gå igjennom hele test teltet etterpå.

Avslutningsvis så var det ingen som sjekket at vi faktisk hadde tatt testen når vi kjørte fra plassen.

Anbefaler dere å sjekke mot passasjerantallet på båten hvor mange dere faktisk fanget opp. Skulle tro det var opp mot 300 reisende ombord.

Jeg har gjennom besøk hos alvorlig syk person i Danmark vært meget påpasselig med å holde avstand til andre mennesker og ellers holde et godt smittevern gjennom hele reisen. Kan nevnes at ColorLine hadde tilrettelagt godt for dette. Og at det ble gitt god informasjon underveis. Observerte også at ansatte i ColorLine veiledet folk og minnet på munnbindbruk underveis osv. De gav et meget godt inntrykk.

Denne innsatsen ble brutt ned til at vi ble utsatt for høy smitterisiko på kaien i Larvik Havn i går kveld.

Dersom dere nå skulle bagatellisere våre opplevelser, så kan jeg ikke forstå at det i det hele tatt skulle være nødvendig med et så inngripende tiltak som det er å teste alle reisende.

Skulle jeg være uheldig å teste positivt. Og ingen andre i min nære omgangskrets gjør det samme så vil det være naturlig å konkludere med at smitten ble overført i løpet av testprosessen i går kveld.»

 

Som kjent så er det føringer fra statlige myndigheter om å stoppe smitte fra utlandet. I følge Nakstad så er det nå ekstra viktig å begrense importsmitte: «- Det ene er å begrense importsmitte gjennom de tiltakene som nettopp er innført for grensetesting, karantene og kontroll ved innreise.»

Vi håper Larvik kommune tar tilbakemeldingene på testingen lørdag kveld på alvor og ser på rutinen sine.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *