I august 2021 vil en splitter ny og moderne barnevernsinstitusjon stå ferdig på Grøterød på Veldre i Larvik kommune!

Grøterød ungdomshjem blir en omsorgsinstitusjon for ungdom mellom 13 og 18 år med to avdelinger med til sammen plass til 10 ungdommer. Institusjonen vil ha 30 ansatte.

Institusjonen skal jobbe etter Omsorgs- og endringsmodellen (OEM) og gjennom denne modellen vil det tilbys god omsorg og virkningsfullt endringsarbeid med høy grad av brukermedvirkning.

Modellen inneholder et målrettet og standardisert forløp som består av fem moduler: Innflytting og kartlegging, brukermedvirkning, endringsarbeid, familieintegrert overføring fra institusjon (MST-FIT) og effektmåling/evaluering.

Modellen er utviklet for å ivareta barn og unge med store omsorgsbehov og alvorlige sammensatte problemer. Institusjonen vil også arbeide systematisk med psykisk helse i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Det er WK Entreprenør AS som har hovedentreprisen på bygget. Bufetat arrangerte grunnsteinsnedleggelse ved oppstart i 2020 og du kan se den verdig markeringen her.

Nå er bygget reist og her er bilder tatt i dag 10 januar 2021.

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *