Siden Fylkesmannens miljøavdeling uttalt seg negativt i saken, og har påklaget vedtaket om dispensasjon i saken så kommer saken til ny behandling i Planutvalget tirsdag 19 januar 2021.

Fylkesmannen viser til oversendelse fra Larvik kommune 23. oktober 2020 med melding om vedtak, samt tilleggsopplysninger mottatt 23.10.2020 og 04.11.2020. Klagefristen er overholdt, jf. forvaltningsloven § 29.

Miljøavdelingen vil understreke at de registrerer at kommunen viser stor vilje til å ta tak i ulovlighetssaken og bringe dette i orden. Dette er svært bra.Selv om kommunen viser slik vilje, anser likevel miljøavdelingen at de to resterende tiltakene det søkes om, ikke tilfredsstiller kravene til å kunne innvilge dispensasjon. De finner derfor å måtte påklage vedtak om å gi dispensasjon til økt gesimshøyde og økning i BYA.

For ordens skyld minner de om at når Fylkesmannen i Vestfold og Telemark ved miljøavdelingen klager på et kommunalt vedtak, vil det være fylkesmannens justisavdeling i et annet fylke som behandler klagen.

Hele påklagingen fra Fylkesmannen kan du lese her.

Tirsdag 19 januar 2021 havner saken på nytt hos politikerne i Planutvalget. Les innstillingen her. 

Kommunedirektøren mener saken som helhet bør avslås. Ombygging av godkjent hytte fra 2005 innebærer en vesentlig endring av opprinnelige tegninger og bryter klart med forutsetningene for denne tillatelsen. Kommunedirektøren slutter seg til fylkesmannen i Vestfold og Telemark, miljøavdelingen, sine klageanførsler og anbefaler at denne klagen tas til følge.

Vil flertallet av politikerne i Planutvalget støtte kommunedirektøren og Fylkesmannen?

Saken vil etter tirsdagens møte 19 januar i Planutvalget bli sendt over til fylkesmannens justisavdeling i et annet fylke som til slutt vil avgjøre saken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *