I dag skal styret i Larvik havn behandle midlertidig bruk av Sika området.

I dag skal styret i Larvik havn behandle midlertidig bruk av Sika området.

Nå skal Larvik Havn søke kommunen om å få starte opp med mottak av tog til SIKA-tomta på Øya.

Statens jernbanetilsyn har nå godkjent Bane NOR sin søknad om tillatelse til å ta i bruk det nye sidesporet.

Statens jernbanetilsyn finner på bakgrunn av mottatt dokumentasjon at forskriftens krav er oppfylt for endringene på sidespor til Larvik havn. På denne bakgrunn har Statens jernbanetilsyn fattet følgende vedtak:

Larvik havn gis tillatelse til å ta i bruk sidespor som beskrevet ovenfor. Tillatelsen forutsetter at beskrevne sikkerhetstiltak er gjennomført og at driftsavtale med Bane NOR er inngått.

Du kan lese hele vedtaket fra Statens jernbanetilsyn her. Larvik Havn

Torsdag 21 januar 2021 kl 14 skal styret i Larvik havn behandle saken.

Forslag til vedtak/innstilling:

  1. Havnestyret tar til etterretning det møtet som har vært med Norske Skog Saugbrug AS, Bergene Holm AS og Larvik kommunes ledelse den 20.10.2020, hvor de nevnte selskaper redegjorde for ønske om å ta i bruk jernbanesporet og terminalområdet tilknyttet Larvik havn, for frakt av tømmer og flis på tog mellom Larvik og Halden.
  2. Tilrettelegging av infrastruktur for det lokale næringslivet er en sentral oppgave for Larvik Havn. Ved å tilby en effektiv og miljøvennlig jernbaneløsning legges det til rette for at vareeiere effektivt kan flytte sitt gods fra vei til sjø og jernbane, og derigjennom bidra til reduksjon av utslipp og tungtransport på vei. Av hensyn til havnas fremtidige utvikling, og for å styrke lokalt næringsliv, ønsker havnestyret at prosjektet, slik det er beskrevet i saksfremlegget, realiseres.
  3. Med bakgrunn i vedlagt utredning bes havneadministrasjonen sørge for nødvendige tillatelser for å starte togtrafikk på havnesporet, herunder tillatelse fra Larvik Kommune, slik kommunestyret åpner for i, KST-sak 136/18 pkt. 2.: Eventuell midlertidig eller sporadisk bruk av arealet inntil planavklaring foreligger, må avklares gjennom en konkret søknad etter plan- og bygningsloven og behandles på ordinær måte.
  4. Havneadministrasjonen gis fullmakt til å gå i forhandlinger med relevante aktører med sikte på å fremforhandle kommersielle betingelser og avtaler som er nødvendig for å realisere prosjektet.

Du kan lese hele innstillingen og møteinnkalling på denne 

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

2021-01-21T08:23:21+01:0021. januar 2021|Samfunn|
Go to Top