Mølla Syd er en del av verdiskapingsprosjektet i Hammerdalen i Larvik. I samarbeid med Fritzøe Eiendom og Larvik kommune med flere, fikk PV Arkitekter ansvaret for ombygging av industrianlegget Fritzøe Verk. KB Arkitekter fikk ansvaret for interiørarkitekturen for leietaker ABAX.

KB Arkitekter fikk Hederlig Omtale i Kategorien Interiør & Møbel. Det var 8 kategorier som fikk priser.

Her er litt fra juryens begrunnelse for hvorfor prosjektet vinner den gjeve prisen.

«Innovasjonsprisen for universell utforming deles ut på oppdrag fra Kulturdepartementet som koordinerer regjeringens satsing på universell utforming. Utmerkelsen skal fremheve innovative, inkluderende, brukervennlige og bærekraftige løsninger.»

«ABAX Mølla syd består av en rehabilitert del og et nytt tilbygg/påbygg i et gammelt mølleområde med industrihistorie. Hele den gamle møllebygningen på rundt 4500 kvm, fordelt på syv etasjer, er rehabilitert og tatt i bruk som kontorlokale, leiligheter og hybler. Abax har valgt å beholde hovedkontoret i Fritzøe Verk i Larvik, og besitter 3000 m2 som gir nok plass for et internasjonalt teknologiselskap i ekspansjon.»

«Transformasjonen av Mølla Syd fra 1874 har bydd på utfordringer: Ulike høyder på etasjeplan i ulike bygg, høyden på lysinnslipp og store gamle bærekonstruksjoner som skulle harmoneres med moderne krav til arbeidsmiljø for kontor. Bevissthet om kvalitetene i de gamle byggene er kombinert med en ny bygningskropp som har fått navnet Black Box. Både uttrykket og identiteten fra kombinasjonen av ny teknologi og den gamle Mølla Syd er unikt og virker positivt på lokalmiljøet.»

«Det er jobbet godt med universell utforming med kreativ utforming av ramper og gode kontrastfarger. I hele bygget er det brukt mange farger på en tydelig og modig måte. God akustikk har blitt ekstra vektlagt og det er flere lekne elementer og fleksible møbler som ofte blir flyttet på.»

«Det innovative oppleves ved at et eldre bygg brukes på en ny måte. Det er universelt utformet selv om man har fysiske utfordringer med gammel bygningsmasse, med mange nivåforskjeller i to bygg og to ulike heiser. Interiøret fremstår med god og varm atmosfære, spesielt fordi den gamle teglsteinen er bevart. Miljøprofilen i Abax er integrert i valg av møbler. Energien til bygget er bærekraftig, og lokalt produsert fra et varmepumpesystem som utnytter sjøvannet.»

Du kan se hele prisutdelingen her. Prisen til ABAX Mølla syd deles ut ved1:08:00.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *