«Har en drøm om at Larvik i fremtiden vil kunne fremstå som noe mer fremtidsrettet og positivt enn det de gjør i dag, « skriver Frode Henry i mailen til ordfører.

 

Kjære ordfører.

Har over flere år forundret meg over å lese om alle de sakene der det har virket som om dere har gjort alt dere kan for å finne på ting dere kan plage innbyggerne med. Fornuft eller løsningsvilje har virket helt fraværende. Samtidig er du som ordfører til stadighet ute i media og på alle sosiale plattformer som finnes og maner til å spille på lag, gjøre hverandre gode. Være en «ja» kommune. Gjøre Larvik til et godt sted å bo, et sted å investere og få til økonomisk vekst. Noe jeg har forsøkt å bidra til…

Men virkeligheten oppleves helt annerledes enn reklamen og valgløftene. Det viste seg at noen av de parkeringsplassene på næringsbygget jeg har, og som hadde vært der i 60 år, ikke kunne bevises at var godkjent. Det hjelper ikke saken da arkivene fra den gangen bygget ble reist både er mangelfulle og vanskelige å finne frem i. Er jo heller ikke lett å kunne argumentere mot kommunen som endrer regler og argumentasjon hele tiden, bare for å få frem det de har bestemt seg for.

Kommunen sitter også på all informasjon og tar kun frem det de mener fremmer deres sak uten vilje eller interesse til å se på alternativer. Trodde kommunen i slike saker skulle sitte i dette upartisk for å finne frem alle fakta, for alle sider av en sak, og finne løsninger som vil gagne innbyggerne og de næringsdrivende basert på dette. Uansett her var det bare å gi et pålegg om hindre tilgangen til disse plassene med en gang da det ikke er lov å ha p plasser langs vei. Ja, stusset på det selv på at dette ikke er lov da det finnes hundrevis av slike i Larvik. Mange av dem kommunale.

Hadde jo kanskje vært lettere å forstå dette pålegget om kommunen hadde feid for egen dør først.

Som du skjønner er jeg vel ikke helt enig i dette og regner med at dette ender i retten, som jeg ser mange av sakene med Larvik Kommune gjør. Dette er vel kanskje også noe av det jeg lurer mest på. Selve prosessen rundt dette. Her har min opplevelse vært at kommunen bare har turet på uten å fremlegge forespurt dokumentasjon eller i det hele tatt virket noe interessert i å finne andre løsninger enn den saksbehandlerne hadde bestemt seg for før saken egentlig skulle behandles. De har ved flere anledninger også sett bort fra de tidsfristene som gjelder slik at dette har dratt seg veldig ut i tid.

Finner det også utrolig at kommunen velger å presse gjennom et slikt pålegg midt i en Korona pandemi der bedrifter går konkurs og folk mister jobbene sine. En rask gjennomgang viser at de økonomiske konsekvensene av dette «lille» pålegget er ganske store både for egen del og også for Larvik kommune.

Dette pålegget fører sannsynligvis til at kommunen går glipp av ca 40 nye arbeidsplasser i første omgang. Det skulle også gjøres store investeringer som igjen hadde gitt arbeid til flere lokale bedrifter, og da også flere arbeidsplasser. Her vil Larvik kommune gå glipp av enorme summer. Tapte skatteinntekter, økte sosiale kostnader og mangel på en meningsfull hverdag for mange mennesker i en tid der de fleste allerede har det litt tøft.

Glemte forresten å ta med at dette pålegget også sannsynligvis vil gi økonomiske problemer for flere etablerte firmaer som igjen kan føre til permisjoner, oppsigelser, nedgang i skatteinntekter og også konkurser. Det er allerede folk i permisjon grunnet dette vedtaket. Må også si opp leieforholdet med et firma uten å kunne tilby dem noe nytt grunnet dette.

En annen, kanskje mer triviell sak, er at dette medfører at jeg blir nødt å stenge det som antageligvis er Larviksfjordens eneste slipp uten bom.

Håper du faktisk tar noe av dette til deg og flytter noen av valgløftene og kampropene om til handling. Snu «nei, dette er vanskelig» om til «ja, dette skal vi få til». Skjønner at kommunen har regler og mange andre ting å forholde seg til, men her kan kommunen i større grad være en lagspiller å komme med kreative innspill og forslag som igjen kan gjøre at man får til noe. Her ser jeg også ut fra flere av sakene i media at folk har oppfattet gamle Lardal kommune som myyyyyye mer samarbeidsvillige og service minded en det Larvik er.

For noen år siden fikk en kamerat av meg som bor et annet sted i landet en ide om å støpe et betongrør med glass i enden for å bygge en undervannsrestaurant. Kommunen han bor i syntes dette var kjempespennende og det endte med at de fikk bygget «Under», noe som er blitt en av de restaurantene som har vært mest nevnt i media de siste årene. Ikke bare i Norge, men over hele verden. Da jeg først fikk vite om denne ideen og frem til dags dato har jeg ikke hørt en eneste innbygger i Larvik si at dette kunne være noe vi kunne fått til her også. Man kan si at innbyggerne i Larvik er uenige i mye, men her er altså absolutt alle jeg har diskutert dette med enige. Dette kan man umulig få til i Larvik. Er det slik Larvik Kommune vil fremstå?

Samme venn ønsket også for noen år siden å bidra til å bygge en svømmehall med treningssenter etc i nærheten av et hotell og campingplass de driver. Problemet var å finne en passende beliggenhet da det ikke var noen ledige eiendommer i nærheten. Løsningen ble å sprenge bort en «fjellrabb» som sto ut i vannet og egentlig ingen hadde bruk for. Hallen ble bygget og har vært et samlingspunkt for hele området. Samtidig som det har gjort området mer attraktivt for turisme og tilflytting.

Dette var et par eksempler fra en annen kommune. En kommune som får til ting basert på de samme lover og regler som gjelder i Larvik. Forskjellen i hvordan disse reglene forvaltes oppfattes jo som enorm når jeg snakker med ham. Det virker nærmest som om vi bor på hvert vårt kontinent, ikke forskjellige fylker.

Har en drøm om at Larvik i fremtiden vil kunne fremstå som noe mer fremtidsrettet og positivt enn det de gjør i dag. Forvalt lover og regler på en positiv måte. Ta grep, bidra, støtt opp og forsøk å gjøre noe bra.

Ser frem i mot en tilbakemelding der du forsvarer at denne politikken og Larvik kommunes næringsfiendtlighet og konflikt nivå med innbyggerne.

Denne saken gjelder for øvrig Iver Hesselbergsvei 3, 3260 Larvik.

Med hilsen
Frode Henry

Iver Hesselbergsvei 3, 3260 Larvik

 

 

Du kan lese svaret fra ordfører Erik Bringedal på denne linken. 

Les også ordførers ambisjoner som ligger ute på Larvik kommunes hjemmeside her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *