Rettssaken vedrørende Svartebukt Havn startet i dag mandag 15 februar 2021 i Larvik tinghus.

Larvik kommune og Norsk Stein AS er stevnet i saken og det er satt av fem dager til saken i Vestfold tingrett (Larvik tinghus)  fra 15-19 februar 2021. Se  Fremdriftsplan – 10.02.2021 -Falster-LK:NS

Saksørnes advokat Adele Os startet sine inneldningsforedrag kl 0930. Hele mandagen er avsatt til saksøkernes foredrag.

Advokaten brukte tiden før lunsj med å gjennomgå reguleringsplanen for Svartebukt fra 1995(senere revidert i 2000). Dette er jo som kjent grunnlaget for hele etableringen av havnen i Tvedalen. Les hele den reviderte reguleringsplanen her. 

Advokat Os gjennomgikk så samarbeidsavtalen som er inngått mellom Larvik kommune(Larvik Havn) og Norsk Stein AS for drifting av Svartebukt Havn. Her kom det klart frem at alle endringer som gjøres skal søkes om og godkjennes av Larvik kommune.

Etter lunsj fortsatte saksøkers advokat gjennomgang av fremlagte skipsanløp for periodene 2003 til 2012.

Fremlagt oversikt i retten viser at skrotstein utelukkende ble fraktet ut fra Svartebukt havn med lektere og slepebåt eller skip under 1.350 t (dvs. meget små skip) frem til oktober 2008.

  • Første skip mellom 1.350 t. – 10.000 t ankom i oktober 2008 (små skip – farget i gult)
  • Første skip mellom 20.000 t.- 25.000 t. ankom i 2013 (mellomstore skip – farget oransj)
  • Første skip mellom 30.000 t – 45.000 t ankom i oktober 2014 (enorme skip – opptil 200 m. lange – farget rosa).

Se hele oversikten her, Skip anløpt Svartebukt 2003-2021 med fargekoder

Driften av Svartebukt havn i perioden fra 2003 til oktober 2008 viser at det er fullt mulig å frakte ut like store mengder skrotstein fra havnen kun med lekter og slepebåt. Se oversikten her, AnkomsterSvartebukt.pdf[1]

Det ble også lagt frem en reportasje fra Østlands Posten 29 januar 2008. Her var det stor fest i Svartebukt hvor det var dåp av den nye lekteren «Stema Berge II».  Se link her. 

«I går ettermiddag kunne gudmor Line Nicander slå champagneflaska i skroget på Stema Shipping (N) AS sin nye lekter «Stema Barge II». Torsdag setter den kurs mot England med 25.000 tonn kystsikringsstein.
Anskaffelsen gleder administrerende direktør, Arne Nicander. – Dette betyr veldig mye for oss. Vi har brukt cirka 70 millioner kroner på å bygge lekteren. Den skal primært brukes til frakt av kystsikringsstein til et havneprosjekt i England, forteller han. «

Saksøkernes advokat mener at dette viser at utskipingen av stein fungerer godt ved å benytte lektere.

Det ble også lagt frem en reportasje fra Østlands Posten 27 oktober 2014. Her var det en stor reportasje om den største steintransporten som noen gang hadde gått fra Larvik.  Se link her. 

«– Skipet skal fylles med 35.000 tonn skrotstein. Vanligvis sender vi stein ut med store lektere, og en last på 25.000 tonn regnes som stor. Denne frakten slår imidlertid alle rekorder, og det er vel trolig den største steintransporten som har gått fra Larvik noen gang, sier Stig Axel K. Olsen.

Saksøkernes advokat la også frem havnesjef Jonas sin mail fra 30.06.2020 hvor han innrømmer at lekter med slepebåt er den fremtidsrettede løsningen.  Se E-post av 30.06.20 fra havnesjef Jonas til leder byggesak Wærvågen[1]

Her uttaler han følgende: «…lektere, som per definisjon ikke har fremdriftsmaskineri og besetning og dermed lave opplagskostnader og null energiforbruk, søkes posisjonert nær lastested. Ifølge bl.a. Samfunnsbedriftene/Norske Havner kan det forventes endringer i nærsjøfarten hvor lektring, med bakgrunn i fleksibilitet, nullutslipp og lave kostnader, får en mer fremtredende rolle i sjøgående varelogistikk. Det blir derfor viktig at havnene tilpasses slike konsepter i fremtiden.«

Så gikk advokaten over på henvendelser i forbindelse med støyplager for hytteeierne. Det blir lest opp flere meldinger som har gått mellom Falster og leder av Svartebukt Havn. Støyen overskrider lovlige verdier.

Det ble lest opp flere klager fra andre hytteeiere som hadde klaget på støy inn til tilsynet i Larvik kommune. Klagene hadde ikke blitt besvart opp av Larvik kommune.

Advokaten gikk så over på anmeldelsen som Falster sendte 10 august 2018. Her er brevet. 

Denne ble svart opp av Tom Mangelrød 2 november 2018. Se mail her. 

Advokaten klager så saken inn til Fylkesmannen 7 november 2018. Se brev her. 

Svar fra virksomhetsleder byggesak Cathrine Wærvågen kom 8 april 2020. Se brev her. 

Tilsynet ved Tom Mangelrød avholdt tilsyn i Svartebukt 20 april 2020. Rapporten er her. 

Vedtak fra Planutvalget 20 oktober 2020. Vedtaket her. 

Vedtaket ble klaget inn av advokat Os 13 november 2020. Klagen her. 

Vedtak fra Planutvalget 8 desember 2020. Vedtak her. 

Familien Falster har meldt inn krav om økonomisk erstatning på grunn av støy som har påvirket bruken  av Dåvøya i perioden 15 mai til 15 august i årene 2017 til 2019. Dette beløper seg til kr 370 000,- . Se hele oversikten her, Skipsanløp Svartebukt 2017-2019 som har påvirket vår bruk av Dåvøya

Retten ble hevet 1630.

Tirsdag 16 februar skal Norske Stein AS og Larvik kommune(Larvik Havn) ha sine innledningsforedrag.

 

Til info kan dere lese hele saken fra 2018 til 2021 på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *