På dag to i Larvik tingrett holdt advokatene til Larvik kommune og Norsk Stein AS sine innledningsforedrag. De hadde fått tildelt 2 t 30 min hver.

Norsk Stein AS sin advokat Morten Berger er første mann ut i dag. 

Berger mener at saksøkere tidligere har fått erstatning for støyplagene. Derfor kan Falster familiene ikke på nytt kreve erstatning for dette. Og i tillegg er saken foreldet. 

Berger drar så frem historien om hvorfor Svartebukt ble etablert. Bakgrunnen for dette var steinindustrien i Tvedalen måtte finne andre løsninger for å bli kvitt skrotstein. Denne etableringen ville medføre ulemper for hytteeierne i området. 

Kommunestyret i Larvik godkjente planene i 1995. Advokatene leste så opp mye av det som var bakgrunnen for at planen ble godkjent. Havnen ble etablert for å bli kvitt skrotstein. Alternativet var å kjøre dette på lastebiler til Larvik Havn. 

Familien Falster protesterte også på planene den gang havnen ble etablert. Disse klagene var med på å lage tidsplanen for lasting i havnen.

Større landområder ble ekspropiert av Larvik kommune og det ble avholdt skjønn som endte opp i flere rettssaker. Ca 10 hytteeiere ble tildelt erstatninger fra ca 250 000 til ca 2 000 000 kroner.

Advokaten la så frem reguleringsplanen som er bakgrunnen for etableringen av Svartebukt, les her. 

Det ble så satt en del fokus på driftstider og begrensinger i havnen.

Advokaten refererte så til PU møte i Larvik kommune 24 mai 2014. Dette gjelder endring av regulerings plan. Se protokoll her. 

Advokat Berger hadde så en gjennomgang av alle skipsanløp i Svartebukt, Skip anløpt Svartebukt 2003-2021 med fargekoder Dette var jo samme oversikten som advokatAdele Os la frem i retten mandag. 

Nå tok advokaten tak i rapporter om støymålinger som er utført i Svartebukt etter 2010. Øistein V Nessler kommer inn som sakkyndige vitne i saken torsdag 18 februar. Han kommer fra firmaet Brekke & Strand Akustikk.

Den omstridte lekteren skal i nærmeste fremtid fjernes fra kai, senest i januar 2021. Da bør heller ikke denne saken behandles som en byggesak. 

Norsk Stein AS skal av denne grunn frifinnes og tilkjennes sakskostnader, mener advokat Morten Berger.

Larvik kommunes advokat Hanne Strand la så frem sitt innledningsforedrag.

Advokat Strand starter opp med å fortelle at Larvik kommune er saksøkt som grunneiere i Svartebukt. Strand mener at det ikke er grunnlag for dette. 

Strand fortalte litt om historien i Svartebukt. Så kommer hun inn på Larvik kommunes ansvar i hele saken.  Larvik Havn ved Jonas forvalter eiendommene i Svartebukt. Og Larvik kommune skal behandle Larvik Havn på samme måte som andre innbyggere blir behandlet i byggesaker/ plansaker. 

Norsk Stein AS har det fulle ansvar i bruk av veier og områder i Svartebukt. Dette er ikke kommunens ansvar. 

Strand poengterer også at kravene fra saksøker er foreldet og at tidligere vedtak ikke kan omgjøres. Og at saksøker ikke kan kreve endringer i hvordan en havn driftes. 

Larvik kommune og Strand mener at det ikke er bevist at støyen er større ved de store skipene enn ved lekterne. 

Strand kommer også inn på vedtaket i Larvik  kommunestyrets vedtak i 1995 og 1999 når reguleringsplanen ble godkjent. Støy var en stor del av saksfremleggene den gangen. Støysvake maskiner skulle tas i bruk. Dommeren stiller spørsmål om dette gjelder bare hjullastere…Dommeren mener at det også må settes fokus på støyen på de store skipene.

Så kommer Strand inn på oppfølging av ulovlighetene. Hun viser til vedtaket fra Planutvalget 20 oktober 2020. Les vedtaket her. 

Så var det tid for saksøkernes partsforklaring.(Preben Falster og Marius Falster).

Preben Falster er første mann ut. Forteller litt om historien om Dåvøya. Bestefaren kjøpte plassen for 80 år siden. Preben har vært med der fra han var barn. Det er fem familier som eier øya sammen i dag. Sommeren er den viktigste delen av året hvor alle bruker stedet. Han forteller videre om hvordan driften i Svartebukt påvirket feriene fra ca 2003, Den verste støyen har vært når stein tippes ned i båtene. Så skjedde det noe sommeren 2017 hvor Artic Pearl kom inn til kai. Det var voldsom støy fra hjelpemotoren på dette skipet. Dette varte hele natten. Han tok en uformell støymåling, 0045 på natten. 67 db kontinuerlig fra et dieselaggregat.
Han forteller videre at hjelpemotorene på disse skipene bruker 3000 liter diesel i døgnet. Denne kvelden hadde de bedt inn gjester, men grillfesten måtte avlyses pga støy så gjestene dro hjem.
Feriebudsjettet til Preben Falster er å holde Dåvøya i stand hvert år. Han håper at varslingssystemene får en helt annen kvalitet.
Han er meget frustrert over klagene han sendte både til både Norsk Stein AS og Larvik Havn. Det virket hele tiden som de prøver å trenere henvendelsene og hiver ansvaret frem og tilbake. Hva skjer neste sommer?
Han inviterte både havnesjef Jonas og leder av Svartebukt på kaffe på Dåvøya for å oppleve dette. Kom ikke?
Sendte klage både klage til byggesak og kommuneoverlegen i Larvik kommune i 2018. Fikk aldri noe svar fra kommuneoverlegen og det tok et halvt år før han fikk noe svar fra byggesak?
Preben Falster la også frem et dokument som viste en oversikt for å beregne en økonomisk erstatning på grunn av støy som har påvirket bruken  av Dåvøya i perioden 15 mai til 15 august i årene 2017 til 2019. Dette beløper seg til kr 370 000,- . Se hele oversikten her, Skipsanløp Svartebukt 2017-2019 som har påvirket vår bruk av Dåvøya

Advokat Berger hadde noen spørsmål til Preben Falster angående om han hadde leid ut Dåvøya. Det hadde de ikke gjort. Han spør også om hvordan støyen var i 2018 og 2019. Det var lite i disse årene i skoleferiene. Spør også om det er forskjell på støyen fra lasting med kran og hjullaster. 

Da var det Marius Falster sin tur på video. Advokat Os vil ha forklaring fra Marius om støy fra 2003. Marius sa det hørtes ut som tordenvær når stein ble dumpet i lektere. Jevn støy fra hjullastere. Liten støy fra hjelpe motorer fra lektere. Det er støyen fra de stor Pearl båtene kommer inn. Støyen fra hjelpe motorene er verst. Lyden høres ut som en jetmotor som står på 24 timer i døgnet. Umulig å få sove. 
Marius har en kone som nekter å reise på hytta når disse båtene er der. Varslingen av disse båtene er dårlig. Flere ganger måtte planlagte turer avlyses pga varslingene kom så sent. 
Marius var i et møte med Norsk Stein/ advokat Berge. Da hadde Berge sagt at Falster familien hadde vært dumme som hadde godtatt den lille summen de hadde fått i erstatning. 
Han stusser over at det ikke kan settes krav til båter i norske havner. Dette er båter som er bygd i 1986 og er miljøverstingene. 

Advokat Berger har noen spørsmål. Spør hvor mange ganger han har vært der når Pearl båtene lå inne? Han har vært der i 40 dager, 4 ganger i 10 dager. Støyen var bedre i 2019. Og 2020 var også bra. 

Neste ut var  Norsk Stein AS med sin partsforklaring. ( Stig Axel K. Olsen)

Da er Stig Axel K Olsen neste mann ut. Avdelingsleder i Norske Stein AS , avdeling Svartebukt. Advokat Berger spør han ut. Maskinist, teknisk utdannet, Collor Line, NSB og ISOLA. Startet i Svartebukt 2008. 
Startet som teknisk sjef på lekterne. Nå er han daglig leder. Norsk Stein AS består av 4 steinbrudd. Se her.
Stema Shipping eier Norsk Stein AS. Stema Shipping startet opp i Svartebukt i 2003. 
Svartebukt leverer kystsikringsstein. Mye prosjektet på England. Leveres til moloer. Bølgebrytere. Typiske kjøpere er store nederlanske entreprenører. De har egne skip og lektere. Kjøperne kan bestemme hvilke båter som skal inn til Svartebukt. Nå skal den store lekteren gå til dokk i Danmark for å klargjøres til bruk. 
Olsen forteller om hvilke støydempende tillegg de har gjort. Slått av ryggealarmen på hjullastere. Prøve å dekke til hjelpemotorer og vifter på skipene. Men det hjalp lite. Tiltaket var mislykket. 
Forteller også at Svartebukt taper store prosjekter pga reguleringsplanen fordi de ikke kan laste 24/7.

Svar på spørsmål fra advokat OS til Olsen. Hadde fem lektere ved oppstart i 2008. Kunne en i dag. De har ikke vurdert å kjøpe nye lektere. Erfaring fra lasting på Revet i Larvik. Det er kjøperne av stein som bestemmer at det ikke brukes lektere lenger. Avis rapport fra 2014 der Svartebukt fikk inn det største skipet som noen gang har lagt til i Larvik. Ikke i kontakt med Kystverket i forkant. Ikke noe tilpasninger angående oljevern. 
Olsen har hele tiden prøvd å holde et godt forhold til hyttenaboene rundt Svartebukt. Han har forståelse for at støyen er plagsom når de store Pearl skipene kommer inn. 

Siste post på dag to var Larvik kommune sin partsforklaring. (Jan Fredrik Jonas)

Siste mann ut i dag er havnesjef Jonas.Kommuneadvokaten spør ut.  Se svar under.
-Utdannelse: Marineoffiser, skipssjef i marinen, jobbet i shipping, NHO sjøfart, Larvik Havn siden 2000. 
Slepebåt og lekter ? HAr ikke hørt at dette er begrensinger. 
-Blir spurt opp om eposten han sendte E-post av 30.06.20 fra havnesjef Jonas til leder byggesak Wærvågen[1]
-Larvik Havn har søkt om endring av reguleringsplanen. Jonas er opptatt av rasjonell drift.
-Jonas har jobbet med landstrøm for alle havner, men ikke spesielt til Svartebukt. 
-Jonas mener at støysvake maskiner er utsyr på land, ikke motorene i skipene. 

Advokat Os spør ut havnesjef Jonas. Se svar under.
-Jonas har ingen plikt til å avvise de store Pearl skipene.
-Utstyret på land eier operatørene. Det er underlagt reguleringsplanen.  Utstyret på båtene kan ikke være underlagt reguleringsplanen med tanke på støy. 
-Stema Shipping eide de fem lekterne. Han tror at Stema Shipping også har lastet stein fra Revet.
-Kaien i Svartebukt eies av Larvik Havn. Har etablert nye fortøyninger etter at havnen ble etablert. 
-Svartebukt går av seg selv. Jonas er ikke involvert i den daglige driften. Derfor husker han dårlig hva som har skjedd. 
-Jonas kan ikke huske at han var involvert når det største skipet kom inn til Svartebukt. Dommeren syntes dette var merkelig. Hva med godkjenninger fra myndighetene ved en oljelekkasje? 
-På Revet er det 24/7 drift, men det er lagt begrensinger for skrotstein. Det er støybegrensinger på Revet. 
-Jonas husker ikke og vet ikke om det er mer støy å laste en lekter enn en stor Pearl båt. 
-Jonas kan ikke sette krav til støy på skip som kommer inn til Revet. Prøver så godt som mulig å forhindre støyen som ankommer havner i Larvik kommune.

Advokat Morten Berger spor ut Jonas. Se svar under
-Jonas sier at det er Sjøførtsdirektoratet som setter grensene for støy på båter. 

Det som var mest overraskende i Larvik tingrett i dag var partsforklaringen til havnesjef Jan Fredrik Jonas og svarene han ga på spørsmålene han fikk fra advokat Os. 
Begynner husken til Jonas  å bli dårlig siden han ikke greide å svare opp mange av spørsmålene fra advokat Os?  Det kan også virke som om Svartebukt havn lever sitt eget liv uten innblanding fra havnesjefen. 

Onsdag er det pause i retten. Torsdagens befaringe til Svartebukt ble avlyst pga usikker is. Dagen starter med lydbevis. Det kommer deretter tre vitner som saksøkerne har innkalt og et vitne som saksøkte Norsk Stein AS har innkalt. Siste delen av torsdag er avsatt til saksøkernes prosedyre.

 

Til info kan dere lese hele rapport fra første dag i retten på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *