Helseminister Bent Høie sendte 1 februar 2021 brev til alle landets ordførere og statsforvaltere.

Kjære ordfører!

«I 2018 lanserte regjeringen Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre. Målet med reformen er at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. Mer konkret skal Leve hele livet bidra til»

  • –  at eldre får flere gode leveår der de beholder god helse og livskvalitet, mestrer eget liv og får den helsehjelpen de trenger, når de har behov for den
  • –  pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste-  ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får benytte kompetansen sin og får gjort en faglig god jobb

«Leve hele livet er en stor og viktig satsing for regjeringen. Reformen skal følges opp i kommunene, og jeg vet at mange er godt i gang med arbeidet. For å inspirere enda flere kommuner til å komme videre med gjennomføringen, har vi laget en Leve hele livet-håndbok. Den gir en kort innføring i reformen og inneholder praktisk veiledning til hvordan kommunene kan følge opp Leve hele livet – steg for steg. Jeg håper dere lar dere inspirere!» Håndboken er publisert her.

«Flere kommuner kom tidlig i gang med Leve hele livet-arbeidet. En utfordring er imidlertid at arbeidet og løsningene ikke spres godt nok mellom kommuner og statsforvaltere. Derfor har KS laget en eksempelsamling, som viser hvordan flere norske kommuner jobber med planarbeid for Leve hele livet. I denne kan dere finne mange gode eksempler.» Samlingen er publisert her.

«Kommuner som omstiller seg i tråd med Leve hele livet vil bli prioritert innenfor en rekke relevante tilskuddsordninger, jf. statsbudsjettet for 2021. Kommuner som er i gang med Leve hele livet, kan bli prioritert i relevante tilskuddsordninger allerede fra 2021.»

Les hele brevet her Brev til landets ordførere.Leve hele livet.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *