Det var interessant å lese Hans-Peter Andersens solskinnshistorie i ØP av 19. februar, erfaringen fra tidligere Hedrum Kommune da han og familien skulle etablere seg på Amundrød.

Rådmann, Landbrukssjef, Byggesak og Ligningssjef stilte opp i tur og orden og ledet en nyetablerer fram til fornuftige løsninger over noen kaffekopper. Slike handlinger skaper tillit og god stemning mellom kommune og tiltakshavere. Og burde ikke slike handlinger egentlig være et selvfølgelig samspill mellom kommunale tjenestemenn og innbyggerne?

Innbyggerne er kundene og uten kunder er det heller ikke behov for kommunale tjenestemenn.

Mange kommunalt ansatte arbeider helt sikkert ut fra dette selvfølgelige prinsippet, og den dagen hele kommunens organisasjon går inn for å praktisere dette, blir Larvik et godt sted å bo.

I tidligere Tjølling kommune ble det også veldig godt tilrettelagt for nyetablerere, og jeg har i likhet med H-P Andersen en tilsvarende solskinnshistorie å fortelle.

Kommunen hadde på 50-tallet en meget dyktig og framsynt ordfører, Hans Huseby Hem. Han kjøpte nærmest på eget initiativ Hegdal Gård. Der var det store mengder sandmasser. Disse ble brukt til veibygging i kommunens boligfelt og da dette var fjernet lå det tilbake flotte byggeklare tomter for industrivirksomhet.

Kommunens klarsynte politikere gikk deretter ut med tilbud om tomtekjøp for kroner 1,50/m2 for de som ville etablere virksomhet. Kommunen ville altså ikke tjene på tomtesalget, men så et mye bedre motiv i skatteinntekter fra industriarbeidsplasser og selskaper.

I 1972 fikk jeg kjøpt en tomt på 4.200 m2 for 6.500 kroner! og fikk ganske snart opp en bygning for vår ekspanderende virksomhet i APS, Aluminium Profil Systemer AS.

I løpet av 50-60 år har Hegdal blitt et flott industriområde, med gode arbeidsplasser og store skatteinntekter, alt takket være Tjølling kommunes flinke politikere og dyktige tjenestemenn.

Min positive erfaring med Tjølling Kommune toppet seg en gang midt på 80-tallet. Vi hadde da etter hvert bebygd hele den opprinnelige tomten og var med nye produktideer i akutt plassmangel.

Tok derfor en telefon til Rådmann Svein Hole og presenterte problemet. Tidlig dagen etter kom Hole og kommuneing. Engelien på besøk, hvor de fikk mer innblikk i våre planer. Jeg sa vi ville i gang å bygge umiddelbart, og at det bare var ett problem, Tjølling Kommune eide tomten! Den alltid sindige Svein Hole svarte da at det kanskje var lurt med en søknad om å få kjøpe tomten.

Hvor lang tid vil det ta da? Ja, Formannskapet skal ha møte i kveld, så hvis du kan få inn en søknad i løpet av dagen kan vi kanskje få den med på kartet.

Neste morgen ringte jeg Hole med spørsmål om hvordan det gikk, og svaret var ganske lakonisk – du kan starte gravearbeidet, formalitetene tar vi etter hvert. Sånn var det mulig å jobbe i et tillitsforhold med kommunen.

Det var vel enkelte som syntes det gikk litt for glatt, og det ble mumlet på folkemunne om «Hegdal mafiaen», VEFI v.Reidar Larsen, John Flessum, Corro Coat v.Gunnar Myhre, og undertegnede. Det var kanskje derfor at da mitt siste tomtekjøp kom til behandling i Komm.styret, at en fra Arbeiderpartiet syntes tomteprisen burde settes til kr 18 pr m2. Det var helt i orden for meg.

Håper med denne lille historien at dagens politikere og kommunale sjefer kan se hvor viktig smidig og tjenestevillig tilrettelegging er for nyetablerere som, uten store midler, kan komme i gang og skape nye arbeidsplasser.

Jeg oppfordrer derfor dagens politikere og ledere til et mer respektfullt samarbeidsklima, hvor de nå utpregede De og Vi holdningene ifølge avisreferatene regjerer.

Lett Tak Systemer A/S, som under Rolf Døvle utviklet seg til en stor og solid virksomhet ble for øvrig startet på Hegdal i våre lokaler, men det er en annen historie

Kåre Wærnes

 

Les tidligere sak «Drives det forskjellsbehandling i Larvik kommune» her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *