Eiendomsutvikler Christian Hestenes fra Oslo har som kjent kjøpt Bøkestredet i Larvik sentrum.

Usbl har nå inngått et samarbeid med Hestenes, som har flere prosjekter innenfor næringsutvikling i Larvik. Usbl ønsker å bidra til boligutvikling i Larvik og ønsker å komme med innspill til Byplanen i en tidlig fase.

Usbl har 3 februar sendt inn et innspill til kommunedelplan for Larvik by (2021 – 2033). Usbl har inngått en avtale med grunneier og Spir arkitekter AS bistår Usbl med planene.

Usbl skriver blant annet dette i brevet til Larvik kommune:
«En blanding av nytt og gammelt kan gi byen sjarme og egenart. I Bergen er det i føringene for sentrumsutvikling ikke angitt noen bestemte byggehøyder, men inntatt en bestemmelse om at byggehøyder skal gjenspeile stedets karakter. En slik løsning kan være et alternativ.»  Les hele brevet fra Usbl her. 

 

Foto: Spir Arkitekter

Foto: Spir Arkitekter

Spir Arkitekter har laget et forslag til hvordan det nye Bøkestredet kan bli i fremtiden. Arkitekten skriver blant annet dette i sitt forslag:
«Byggehøyder skaper ofte debatt fordi et høyt bygg angår og påvirker mange mennesker. Et høyt bygg kan være sjenerende, forstyrre en by,- og landskapssiluett og kaste skygge. Et høyt bygg tilbyr ofte mye innhold og mange muligheter. Et høyt bygg signaliserer en vilje og en kraft. Et høyt bygg representerer et punkt og et sted i byen. Men hvor høyt må et hus være for å defineres som høyt?» 

«Larvik by er i endring. Grand- kvartalet representerer en endring i bybildet. Byen går fra å være en by preget av tett / lav- struktur til å bli et urbant knutepunkt. Grand- kvartalet representerer et transformasjonsområde som vil endre Larvik`s identitet for alltid.
Prosjektet endrer siluetten av Larvik by. Prosjektet endrer måten og bo på og representerer et demografiske vendepunkt for Larviks befolkning.»

«Prosjektet etablerer en ”portal” til Larvik idet prosjektet etablerer en kontakt mellom platået der den tette og lave byen ligger og det lavere havneområdet. ”Portalen” er høyreist og markant både i forhold til den nære byen og i forhold til en fjernvirkning.
Grandkvartalet ”baner” vei for en ny utvikling. Prosjektet vil bidra til at også Larviks tette og lave by- struktur oppe på flaten vil gjennomgå forandringer i årene som kommer.» Les hele forslaget her med alle tegninger med forskjellige forslag her. 

Betyr dette at Larviks politikere sin godkjenning av høyhuset i Grandkvartalet nå medfører at det er fritt frem for nye høyhus i Larvik sentrum?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *