I dag tirsdag 9 mars 2021 ble saken på nytt behandlet hos politikerne i Planutvalget. Se saken her. 

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Klagen fra grunneier Stensrud tas til følge. Planutvalgets omgjøringsvedtak PLA- 003/21 av 19.01.21 oppheves. Hytteeier Johnsens klage på vedtak om pålegg om riving av 17.11.20 tas ikke til følge, og oversendes Statsforvalteren for endelig avgjørelse, med Planutvalgets merknader.

NRK satte fokus på saken og du kan høre både Per Manvik og grunneier Stensrud på direkten her. 

Kan et Planutvalg gjøre et  «kollektivt amnesti» i en byggesak? Nei, mener kommunedirektøren mens FRP politiker Per Manvik mener ja.

I dagens møte kom det forslag fra Tor Kåre Hansen Odberg fra FRP om at «amnestiet» fra 2009 fortsatt skulle gjelde. Dette ble satt opp mot kommunedirektørens forslag til vedtak.

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. H, FRP og 2 AP stemte for fortsatt amnesti. Du kan høre opptak fra dagens møte her. 

Nå blir det Statsforvalteren som skal avgjøre om det kan gjøres et «kollektiv amnesti» i plan og bygningsloven.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *