Det skal oppføres et toalettbygg på parkeringsplassen for Farris Naturskole, Padlehytta og Kattestranda. Spillvann og vannledning skal bores gjennom fjellet til Gopledalsveien.(dim på borehull 165 mm.)

Les hele dokumentet ” Framnesodden avløpsløsning” på denne linken.

Kostnadene er nå stipulert til ca 3.75 millioner kroner. Men holder dette kostnadsoverslaget?

Denne saken startet med at Larvik kommune /v saksbehandler (avgått kommunalsjef )Tom Henning Ruud  ikke anbefalte videre drift av Padlehytta  i sin innstilling til Mattilsynet og Fylket. Les hele saken på denne linken fra februar 2017. 

Anlegget som nå skal bygges består av boring i fjell, etablering av toalettbygg, pumpestasjon ved Dalheimveien, legging av vann og avløpsledninger og tilkobling av disse til pumpestasjon og toalettbygg og til eksisterende ledninger i Gopledalen. Tilkobling til eksisterende strømtilførsel ca. 80 meter fra plassering for toalettbygget.

Foto: Larvik kommune

Fra parkeringsplassen i Dalheimveien skal det bores 300 meter i fjell igjennom «Tyskeråsene» og opp til Gopledalsveien. Ved start og ende av boringen skal det etableres boregroper, og det skal graves mellom boringshull og toalettbygg i Dalheimveien og mellom boringshull og tilkoblingssted til eksisterende VA-ledninger i Gopledalsveien.

Prosjektet ble sendt ut på anbud 26 februar 2021 og det blir anbudsbefaring 17 mars 2021. Se hele beskrivelsen her. 

Turistforeningen bruker Padlehytta kun i sommerhalvåret  og mulig det burde holdt met et toalett med tett tank?

Bøkebloggen leser stadig i lokalavisa at Larvik kommune ikke greier å holde det kommunale toalettet på Larvik torg åpent pga hærverk. Hvordan skal en unngå det samme på det nye toalettet ved Dalheimveien?

Tror du dette blir Norges dyreste toalett med en kostnad på ca 3.75 millioner ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *