Larvik kommune har sendt en søknad til Husbanken om investeringstilskudd som skal gis tilsagn inneværende år. Her har kommunen søkt om netto tilvekst til 12 nye omsorgsboliger til prosjekt Torstvedtjordet omsorgsboliger. Les hele søknaden her. Antall omsorgsplasser i Larvik kommune per dags dato

I forbindelse med søknader om investeringstilskudd der det søkes om netto tilvekst må kommunen oppgi antall omsorgsplasser i kommunen per dags dato.

I dette prosjektet søkes det om netto tilvekst, men antall omsorgsplasser i kommunen er ikke oppgitt. Dette må innsendes før tilsagn gis. Les første purring fra Husbanken.Dialog om antall omsorgsboliger

Når det søkes om netto tilvekst menes det at det totale antallet heldøgns omsorgsplasser i kommunen skal øke. Kommuner som mottar tilskudd kan ikke avvikle eksisterende plasser samtidig som nye tilskuddsfinansierte plasser tas i bruk.

Nye prosjekter som mottar tilskuddet skal gi netto tilvekst i minst 10 år fra søknadstidspunkt.

Skulle Larvik få en reduksjon i antall omsorgsplasser de neste 10 årene i forhold til antallet som er oppgitt i denne søknaden, så får det den konsekvensen at de siste utbetalte investeringstilskuddene fra Husbanken vil kreves tilbakebetalt fra kommunen. Les siste påminnelse fra Husbanken. Påminnelse fra Husbanken

Etter å ha lest denne søknadsprosessen og mailutvekslingen mellom Husbanken og Larvik kommune så kan det se ut som om Larvik kommune har mistet kontrollen på hvor mange omsorgsboliger de har pr desember 2020?

Til info så har vi sendt flere mailer til leder  i Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring Rune Høiseth AP om  saker som gjelder omsorgsboliger i Larvik kommune. Vi har også for kort tid siden hatt samtaler med Olaf Holm KRF om hans engasjement for nye omsorgsboliger i Kvelde.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *