Bøkebloggen skrev om denne saken 31 oktober 2020.

Det ble i 2015 vedtatt bygget omsorgsboliger for Rus og Psykiatri på Dolvenhøyda i Brunlanes. Dolvenhøyda 2, en enebolig med tilstrekkelig stor tomt for formålet, ble innkjøpt for 2,4 millioner kroner. Eiendommen ble regulert til inntil fire boenheter.

Det er på eiendommen laget et prosjekt for formålet. Det er skrevet kontrakt med entreprenør for gjennomføring av prosjektet. Kontraktsummen er på kr 11.800.000,- inkl mva Entreprenør er klar til oppstart. Les hele saken her. 

Kommunedirektøren har gått igjennom prosjektet med tanke på om man kan nyttiggjøre seg det arbeidet som er nedlagt i prosjektet. Det er pr i dag påløpt kostnader med kjøp av eiendom 2,4 millioner kroner og planlegging av omsorgsbolig 2,75 millioner. Den samlede prosjektkostnaden for prosjektet er 17 millioner. Det er påløpt kostnader på 5,15 mill og inngåtte kontrakt på 11,8. Les godkjent rammesøknad her.

Med kostnadsnivå på 17.000.000,- har kommunedrektøren ikke funnet annet bruk for prosjektet slik det er planlagt, og kommunedirektøren vil derfor anbefale å legge eiendommen ut for salg på det åpne marked.

Nå viser det seg at Larvik kommune var i en avbestillingssituasjon der entreprenøren etter NS 8407 punkt 44 hadde rett på å få dekket sitt økonomiske tap. Etter konstruktive forhandlinger mellom partene kom man frem til et erstatningsbeløp på kroner 1 129 996,-. Beløpet er utbetalt og kontrakten er dermed avsluttet. Les hele orienteringen fra kommunedirektør her. 

Nei, det er kanskje ikke så rart at kommunen nå vurderer å innføre eiendomsskatt som følge av uvettig bruk av penger over lang tid, uten tanke på kommunens økonomiske situasjon ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.