I dag mandag 22 mars 2021 starter rettssaken hvor Larvik kommune har stevnet forsikringsselskapet KLP.

Larvik kommune er sterkt uenig i forsikringsselskapet KLPs konklusjon om å bare dekke 65 prosent av verdien på det nedbrente bibliotek bygget.

Biblioteket var fullverdiforsikret, men forsikringsselskapet mener søppelkassene ikke var tilstrekkelig sikret da brannen oppsto.

Bøkebloggen følger rettssaken og vil skrive litt om saken.

Dommer Siri Vigmostad satte retten og informerte om partene i saken. 

Larvik kommune stiller med advokat Espen Komnæs fra Sverdrup advokatfirma. Fra KLP stiller advokat Sven Iver Steen fra advokatfirma Arntzen de Besche.

Larvik kommune har lagt ned påstand om full forsikringsutbetaling og dekning av saksomkostninger. KLP mener det kan avkortes pga søppelcontainere som sto plassert inntil veggen på biblioteket. KLP krever avkorting og dekning av alle saksomkostninger.

KLP mener at Larvik kommune ikke har rutiner for å følge opp sikkerhet på sine eiendommer. Dette gjelder ikke bare Larvik bibliotek.

Larvik kommunes advokat Espen Komsæt legger frem saken fra kl 0930 til 1200.

Advokat Komnæs forklarer for retten at brannen skyldes påtenning av en pyroman som nå har fått en dom i den alvorlige saken. Larvik kommune mener derfor at KLP har plikt til å betale ut full forsikring etter brannen.

Larvik kommune har 221 forsikrede bygg hos KLP. Dette sier litt om samarbeidet Larvik kommune og KLP har. LK betaler over 2 millioner til KLP for disse byggene. Dette har nå økt til over ca 3 millioner for 2021.

AON Norway AS er Larvik kommunes forsikrings megler.

Larvik kommune og KLP har i alle år samarbeidet om skadeforbyggende tiltak på alle forsikrede bygg. Dette blir utført for å forebygge skader og brann på alle kommunale bygg.

Advokat EK refererer til befaringer LK og KLP har hatt på Mellomhagen skole. Her var alle sikkerhetstiltak på plass. Denne rapporten viser hvordan kommunen og KLP samarbeider på byggene.

Advokat EK refererer også om en tilsvarende befaring i Farrishallen. Også her var alle sikkerhetstiltak på plass. Legger også frem tilsvarende rapport fra nye Mesterfjellet skole.

Det ble ikke avholdt tilsvarende befaring mellom KLP og Larvik kommune på Larvik bibliotek i 2017.

17 august 2010 var Larvik brannvesen på tilsyn på Larvik bibliotek. Brannvesenet var også på tilsyn i 2013 og 2018. Her kom det frem at det ikke var utført opplæring av nyansatte i brannforebyggende tiltak.

Dette viser hvordan samarbeidet har vært mellom Larvik kommune, Larvik brannvesen og KLP.

Advokat EK oppsummerer nå hva som skjedde den tragiske dagen i november 2019.

Larvik kommune krever at KLP skal utbetale full forsikring etter brannen på Larvik bibliotek. Larvik kommune tilkjennes saksomkostninger.

Lunsj fra 1135 til 1220.

KLP sin advokat Sven Iver Steen legger nå frem sitt innlednings foredrag. 

Innleder med sakens kjerne. Har LK overholdt forsikrings forskriftene ?

Larvik kommune er den 21 største kommunen i Norge. Disponerer store eiendommer. 221 bygninger er forsikret i KLP. Kommunen er selv den største eiendomseier i Larvik kommune.

KLP er et aksje selskap. Leverer pensjoner til alle ansatte i norske kommuner. Eies av norske kommuner. Mange av disse kommunene har også sine skadeforsikringer i KLP.

Advokat SIS kommer også inn på AON Norway AS som er Larvik kommunes forsikrings megler. Vitner herfra vil komme i retten senere.

Larvik kommunes forsikringsbevis hos KLP ble gjennomgått. Setter så fokus på forsikringsvilkårene i avtalen. Brennbart avfall skal plasseres slik at avfall ikke skal plasseres inntil bygg. Mobile avfalls enheter skal låses fast.

Brennbart materiale (feks trepaller) skal lagres minst åtte meter unna bygningene. Advokat SIS kommer så inn på at arnestedet var i en 240 liters søppelcontainer for restavfall ved personal inngangen i kjelleren.
Det er Norsk Gjenvinning AS som tømmer denne søppelcontainer hver tredje uke.

Advokat SIS leser nå opp flere vitneutsagn fra Larvik kommunes renholdere om rutiner rundt søppelcontainerne.

KLP legger nå frem dokumentasjon og bilder fra politiets etterforskning som viser hvor disse containerne sto plassert inntil bygget.

Advokat SIS gjennomgår nå hva biblioteksjef Kari Moldvær har sagt i avhør etter brannen. Moldvær kjente ikke til kravene i forsikringsavtalen med KLP.

Advokaten gjennomgår brannstifteren sin forklaring etter at han ble pågrepet. Det refereres også fra dommen han senere fikk i Vestfold tingrett. Her kommer det frem at han antagelig ikke har flyttet søppeldunken før han tente på denne natten.  Advokaten fokuserer også på brannene tiltalte tente på noen dager tidligere.

Kort pause fra 1400 til 1415.

Advokat Steen oppsummerer nå og mener at container har stått ulovlig inntil vegg og at den ikke har blitt flyttet. Fokuserer videre på at det er meget viktig at forsikringsvilkårene blir overholdt. Setter så fokus på at AON Norway AS som er Larvik kommunes forsikrings megler hadde sterkt fokus på dette ved reforhandling av avtalene med Larvik kommune

Går så inn på brannvern tilsyn på Mellomhagen skole. Her var vaktmesteren med på tilsynet. Ble oppdaget at søppelcontainere sto for nært til bygg. Merket rødt etter tilsyn.

Videre setter advokaten fokus på Farraishallen i 2017. Her sto også beholdere for nære bygg. Merket rødt etter tilsyn.

Så er det Mesterfjellet skole som har hatt tilsyn i 2017. Her ble det også satt fokus på at beholdere sto for nær bygg. Merket rødt etter tilsyn

Stavern Sykehjem ble også omtalt i ØP. Den ble også merket rødt. Containere for nær bygg her også.

KLP har sjekket 19 bygg etter bibliotek brannen i 2019. Det har blitt bedre angående plassering av søppel containere, men fortsatt er 12 røde. Advokat SIS mener at dette er beviset på at Larvik kommune ikke setter nok fokus på brannsikkerheten.

Første dag av rettssaken avsluttet med befaring på Larvik bibliotek kl 1525.

Rettssaken fortsetter tirsdag kl 0900.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *