Larvik kommune har i dag kl 10 gjennomført ekstraordinært formannskapsmøte.

Det ble innkalt til ekstraordinært Formannskapsmøte for å drøfte situasjonen mht Covid 19.

Larvik går fra 5a til 5b gjeldene fra mandag 12 april tom 22 april.

Det ble også stemt over et forslag fra H, SP og AP.

«Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet mener det er grunn til å vurdere om ansatte i skole og barnehage skal gis fortrinnsrett til vaksinasjon i forbindelse med Covid-19-pandemien. Larvik kommunes beredskapsteam bes foreta en vurdering av om ansatte skole og barnehage bør gis fortrinnsrett til vaksinasjon.»

Begge forslagene ble enstemmig vedtatt i dagens møte.

Foto: larvik.kommune.no

 

Foto: larvik.kommune.no

 

Foto: larvik.kommune.no

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *