Lamøya 71 saken er oversendt Statsforvalteren i Agder 1 februar  2021.

«Statsforvalteren har for tiden en saksbehandlingstid på 12 uker for klagesaker etter plan- og bygningsloven. Det er viktig at alle sakens dokumenter er oversendt, dersom noe mangler, ber vi kommunen oversende det snarest.» Les hele brevet fra Statsforvalteren her. 

Det betyr at det bør foreligge et svar i løpet av april 2021.

19 april 2021 har Statsforhandleren bedt om mer info fra Larvik kommune. Sitat fra brevet her.

«Jeg holder på med behandling av klagesak vedr. fritidsbolig på 1030/1/40, Lamøya 71. I den forbindelse ber jeg om å få oversendt opprinnelig søknad og vedtak fra 2005.»

«Jeg har også noen spørsmål knyttet til måling avBYA:

Dersom man legger tiltakshavers oppfatning av tegningene til grunn (12,5m på utvendig mur/bindingsverk) og sammenholder dette med kommunens målinger (12,8m på utvendig kledning) tilsvarer dette at vindtetting, utlekting og kledning på hver side utgjør 15cm (30/2). Dette oppfatter jeg som mye –har dere evt. nærmere opplysninger om veggens oppbygging (bindingsverkets bredde, vindtetting utlekting og kledning)?

Har dere tatt noen mål som tilsier at også mål på grunnmur eller BRA kan være feil ift. tegninger?

Hvordaner kommunens måling av lengden utført – noen mulighet for feil/feilmarginer?» Se brevet her.

 

Les tidligere sak om «Larvik kommunes håndtering av byggetiltak på Lamøya 71 i Larvik» her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *