I dag startet saken i Larvik tingrett mellom Larvik kommune og Vestre Fagerli AS.

Det ble opprinnelig varslet oppstart av reguleringsarbeid for hele eiendommen gnr 2009 bnr 14, inklusiv eike- og bøkeskogen i nord.

Planområdet er i ettertid etter administrasjonens tilbakemelding, redusert til kun å omfatte arealet (4,7 daa) som er avsatt til boligformål i kommunedelplan for Larvik by.

Uenighetene nå dreier seg om det resterende arealet på ca 22 daa som nå er definert som grøntområde. Vestre Fagerli ønsker å få deler av dette området omgjort til boligområde.

Kommuneadvokat Hanne Strøm er Larvik kommune sin advokat og Anders Lund representerer kommunen i retten. Advokat Hege Mortensen er Vestre Fagerli AS sin advokat og Tore Møgster og Geir Christoffersen representerer utbyggeren.

Rettens leder er Siri Vigmostad. Nils Hatlo fra Larvik er en av meddommerne.

På dagens første dag la kommuneadvokat Strand frem sitt innledningsforedrag. Og etter lunsj var det advokat Hege Mortensen sin tur for å legge frem utbyggers innledningsforedrag.

Dagen ble avsluttet med befaring på Vestre Fagerli.

Rettssaken fortsetter i morgen tirsdag kl 0900.

 

 

Les dommen fra saken om Larvik bibliotek her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *