Det skulle oppføres et toalettbygg på parkeringsplassen for Farris Naturskole, Padlehytta og Kattestranda. Spillvann og vannledning skulle bores gjennom fjellet til Gopledalsveien.(dim på borehull 165 mm.)

Les hele dokumentet ” Framnesodden avløpsløsning” på denne linken.

Kostnadene var stipulert til ca 3.75 millioner kroner. Men holder dette kostnadsoverslaget?

Denne saken startet med at Larvik kommune /v saksbehandler (avgått kommunalsjef )Tom Henning Ruud  ikke anbefalte videre drift av Padlehytta  i sin innstilling til Mattilsynet og Fylket. Les hele saken på denne linken fra februar 2017. 

Nå har anlegget vært ute på anbud og laveste pris ble 5,7 mill, dvs 2 mill høyere enn budsjettert.

Anbudskonkurransen ble derfor avlyst 14 april 2021.

Nå har derfor fornuften seiret og kommunedirektøren foreslår nå at det bygges et enklere toalett, med tett tank, men uten vann og avløp. Virksomhetsleder Tore Stafne informerte politikerne om dette i kveldens møte i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift.

Mattilsynet bekreftet 27 april 2021 at de støtter denne enkle løsningen.

Til info så fremmet politiker Egil Lærum dette forslaget i kommunestyret 11 september 2019.

«Kommunestyret ønsker ikke å gå for MTK forslag til vedtak fra den 28.08.19.I steden ønsker man å gå for en løsning hvor man kjøper 2 nye «snurredoer « med strøm , som plasseres ved Padleklubbens hytte og ved Naturskolen. Ved parkeringsplassen i enden av Dalheim veien, plasseres det en stor tett tank hvor en kan fylle med «gråvann « fra Naturskolen og Padeklubbens hytte , etter deres bruk.»

Hvorfor var det ingen andre politikere som støttet forslaget til Lærum i 2019?

Hvordan kan en fattig kommune svi av 450 000 kr til konsulenter som har utført detaljprosjekteringen  ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *