Lamøya 71 saken er oversendt Statsforvalteren i Agder 1 februar  2021.

«Statsforvalteren har for tiden en saksbehandlingstid på 12 uker for klagesaker etter plan- og bygningsloven. Det er viktig at alle sakens dokumenter er oversendt, dersom noe mangler, ber vi kommunen oversende det snarest.» Les hele brevet fra Statsforvalteren her. 

Det betyr at det bør foreligge et svar i løpet av april 2021.

19 april 2021 har Statsforhandleren bedt om mer info fra Larvik kommune. Se brevet her.

Larvik kommune ved saksbehandler Agneta Børretzen har allerede 20 april svart opp Statsforvalteren i Agder. Her er utdrag fra svarbrevet:

«Vedlagt følger bl.a. søknaden fra 2005.
Når det gjelder BYA så har vi i ikke foretatt noen kontrollmålinger i marka i forbindelse med saksbehandlingen, men basert saksbehandlingen på søknadstegningene og søknadsopplysningene. Vi har dessverre ikke informasjon om hvordan veggen er bygd opp.
Det søkes om BYA på 12.8 * 12.8( + bod). Tallet 12.8 m stemmer med yttervegg til yttervegg på plantegningene.» Se hele brevet her.  Og her er alle vedlegg til brevet. 

Da nærmer det seg nok et svar fra Statsforvalteren i Agder i løpet av noen uker.

 

Les tidligere sak om «Larvik kommunes håndtering av byggetiltak på Lamøya 71 i Larvik» her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *