Larvik kommune fikk inn tips i påsken om at to trapper er bygd på svabergene vest for Røvikfjorden i Brunlanes.

Røvik ble sikret som statlig friluftslivsområde i 1995 og Miljødirektoratet er grunneier. Se link her.

Området ligger i strandsonen og er avsatt til arealformål grønnstruktur i kommuneplanens arealdel.

Tilsynsjuristen i Larvik kommune sendte derfor et brev til direktoratet 12 april 2021 og ba om en redegjørelse om disse trappene.

«Det kan derfor ikke oppføres trapper her uten dispensasjon, en dispensasjon vi ikke kan se at er gitt. Vi er ikke kjent med hvem som har oppført trappene, men tiltakshaver kan uansett holdes ansvarlig.» Se hele brevet her.

Miljødirektoratet svarer opp Larvik kommune i brev datert 21 april 2021 og skriver følgende.

«Det er Larvik kommune som drift- og tilsynsansvarlig for Røvik friluftslivsområde som har ansvaret for å følge opp ulovligheter i området. Vi ber derfor Larvik kommune om å følge opp ulovlighetssaken. Våre kontaktpersoner i kommunen er Guro Hessner og Ragnar Kløverød.» Se hele brevet her. 

Nå er gåten løst. Det viser seg at det er Larvik kommune ved avdeling Park og friområder som har bygd disse «ulovlige» trappene. Rådgiver i Park og friområder skriver dette i en mail til Byggesak 27 april:

«Hvis dette må søkes om til Byggesak så gjør vi selvsagt det. Det behøves videre en av klaring av hvor stort denne type tiltak skal være for å utløse en byggesøknad.»  Les hele mailen her. 

Dette er virkelig pinlig for Larvik kommune. Her sender tilsynsjuristen et brev til MIljødirektoratet og forteller om ulovlighetene. Og at kommunen ikke er kjent med hvem som har bygd trappene.

Dette er ikke første gangen dette skjer. Vi har lest om gapahukene ved Bramskjæra som ble oppført uten grunneiers tillatelse og som nå er revet. Så dukket det opp et gjerde og en bom ved Frenvik som var etablert uten at tiltakene var omsøkt.

Bøkebloggen sendte fredag en mail til kommunedirektøren og ba om en kommentar om det som har skjedd. Men hun har ennå ikke kommet med noen tilbakemelding.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *