Planutvalget skal 11 mai 2021 ta stilling til søknad om rammetillatelse til oppføring av to tomannsboliger med garasjer på eiendommen gbnr. 1004/16, Vebergsgate 4. Søknaden er datert 15. desember 2016.

Det ble gitt tillatelse til riving av den tidligere bygningen på eiendommen i 2014. Saken har etter dette fått en omfattende historikk.

Det er søkt om oppføring av to tomannsboliger på eiendommen to ganger tidligere.

Planutvalgets vedtak i sak 192/19 ble påklaget av Larvik-Advokatene pva tiltakshaver i brev av 29.10.2019, jf. brev av 25.11.2019.

Planutvalget tok ikke klagen til følge i møte den 21.04.2020. Saken ble deretter oversendt Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Den 23.07.2020 sendte Statsforvalteren en anmodning om redegjørelse fra kommunen. Kommunen har svart opp henvendelsen fra Statsforvalteren i brev av 22.09.2020.

Statsforvalteren har i brev av 04.03.2021 opphevet planutvalgets vedtak av 8.10.2019.

Statsforvalteren mener at planutvalgets avslag er mangelfullt på flere punkter og at det er grunnlag for å gi dispensasjon. Statsforvalter ber om en konkret begrunnelse som viser hvilke rettslige krav de mener gjelder for prosjektet.

Les hele innstillingen fra kommunedirektøren her,  Førstegangsbehandling – Rammetillatelse til oppføring av to tomannsboliger.

Den gamle bygningen i Vebergsgate 4 ble revet i 2014 og etter syv års behandling skal politikerne nå muligens støtte kommunedirektørens innstilling om å gi rammetillatelse for prosjektet.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *