Lamøya 71 saken ble oversendt Statsforvalteren i Agder 1 februar  2021.

Nå har Statsforvalteren kommet med dommen.

Planutvalget i Larvik ga i møte 19 januar 2021 tilgivelse for at hytten ikke skulle rives.
Lamøya 71, foreslått av Marie Offenberg, Høyre

«Planutvalget tar ikke klagen til følge og opprettholder tidligere vedtak.»

Det ble votert alternativt over kommunedirektørens forslag til vedtak satt opp mot fellesforslaget fra H, V , FrP, Ap og Sp fremmet av Offenberg, H.
Fellesforslaget ble vedtatt med 7 stemmer.
7= H 1, Sp 2, Ap 2, FrP 1, V 1,
2= R 1, BL 1

Det var kun Erik A Sørensen fra BedreLarvik og Steinar Henden fra Rødt som støttet kommunedirektøren i denne alvorlige saken. Les hele vedtaket fra 19 januar 2021 her.

Nå har Statsforvalter i Agder omgjort vedtaket, og søknadene om tilgivelse avslås.

Dagens Næringsliv har i ettermiddag skrevet om den alvorlige saken og kontaktet Marie Offenberg, leder av  Planutvalget i Larvik kommune. DN skriver blant annet dette.

I det endelige vedtaket fra Statsforvalteren, som ikke kan påklages, står det følgende:

«Når det ikke er adgang til å innvilge dispensasjon, kan heller ikke tillatelse innvilges. Planutvalgets vedtak lider av innholdsmangel og anses som ugyldig. Statsforvalteren finner derfor at vedtaket må omgjøres»

– Denne saken har ikke omhandlet riving. Det vil være opp til kommunen å nå vurdere konsekvensen av at de omsøkte endringene ikke er godkjent, skriver avdelingsdirektør Eva Louise Jarlo hos Statsforvalteren i Agder i en epost til DN.

Leder for Planutvalget i Larvik kommune, Marie Offenberg, sier at Statsforvalterens beslutning i praksis betyr at hytta må rives, fordi retting av grunnflate og høyde vil måtte innebære riving.

– Saken er nå ferdig behandlet i forvaltningen. Det er blitt opplyst at byggteknisk vil Statsforvalterens vedtak innebære at hytta må rives. Jeg vil anta at det er muligheter for Lervik å gå til privatrettslige steg for å unngå riving, skriver Offenberg i en epost til DN.

Offenberg uttrykker skuffelse over Statsforvalterens beslutning.

– Jeg hadde håpet på en annen konklusjon siden det er så små overskridelser planutvalget har godkjent. De mer betydelige overskridelsene har vi ikke godkjent. Jeg har forståelse for at Statsforvalter legger listen høyt for hva de godkjenner i strandsonen, men vi har allerede vært nådeløse med tiltakene forrige eier utførte, både inne i hytta og på tomten. Lervik har allerede rettet opp en lang rekke av disse tiltakene, skriver hun.

Les hele saken fra DN på denne linken. 

Bøkebloggen er nå meget spent fortsettelsen. Blir det et rettslig etterspill mellom selger og kjøper i Vestfold tingrett?

 

Les tidligere sak om «Larvik kommunes håndtering av byggetiltak på Lamøya 71 i Larvik» her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *