Kjerringvik nord er et kommunalt prosjekt som består nytt avløpsanlegg fra Svinevika til Kjerringvik, og etablering av ny og igjenfylling av eksisterende vannledningen på strekningen.

Det skal etableres en kommunal pumpestasjon i Svinevika som vil pumpe til den eksisterende pumpestasjonen i Kjerringvik v/ båthavnen. Dette avløpssystemet vil bidra til å gjøre det mulig å knytte en del av boligbebyggelsen nord for Kjerringvik og hytteområdene ved Svinevika, Rød og Håkavika til kommunalt avløpsnett.

Ca. 15 boliger og ca. 200 hytter vil på lengre sikt kunne bli tilknyttet det kommunale avløpsnettet i dette prosjektet. Avløpsvannet transporteres i overføringssystemene via Ula, Bjønnes, Hølen og til Lillevik renseanlegg.

Anleggsområdet ligger i et eksisterende bolig- og hytteområde, som består av blandet bebyggelse, samt 2 populære badestrender.

Anbudsbefaring ble avholdt 14 juni 2021 og det var seks entreprenører tilstede. Det blir oppstart høsten 2021 og prosjektet ferdigstilles før sommeren 2022. Se referat fra befaringen her. 

Det skal også opparbeides ny parkeringsplass og grøntareal i Svinevika. Og det skal også bygges nytt toalett for besøkende og toalettet blir etablert ved den nye pumpestasjonen.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *