Fra 1. juli trer de nye reglene for «ladeklare bygg» i kraft. Det vil gjøre det lettere for kjøpere av nye boliger å få ladet elbilen.

Endringene vil gjelde for nyetablering av parkeringsplasser der det er stilt krav om parkering etter plan- og bygningsloven.

De nye reglene stiller ikke krav til installering av selve ladeanlegget, men til å klargjøre føringsveier og plass for elektrisk infrastruktur for ladeanlegg til elbil. Føringsveiene skal være gjort klart helt fra fordelingstavle eller sikringsskap og frem til den enkelte parkeringsplass. Dersom føringsveiene går fra parkeringsplassen og i, eller gjennom, et byggverk, så må føringsveiene også klargjøres i byggverket.

Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Regjeringen har som mål at nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2025.

Derfor har det vært viktig å legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *